Huvudmeny

Aktuella arrangemang
FoU Sjuhärad Välfärd

Här presenterar vi kommande arrangemang och kompetenshöjande aktiviteter från FoU Sjuhärad Välfärd.

2017

Februari

2017-02-09 Workshop Vårgårda: Inkontinensprojektet
Kompetensutveckling för personal i kommunen. 

Mars

2017-03-08 FoU-café: Välfärdsteknologi
För särskilt inbjudna. Mer information i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium (länk).  

2017-03-09 Seminarieserie: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
Del 1/4: Arbetsmiljön och arbetssituationens betydelse.
Utveckling av attraktivare arbetssätt för att motverka hög personalomsättning. Föreläsning och workshop, kl. 13.30-16.30.

2017-03-15 Seminarium: Social dokumentation

April

2017-04-05 Seminarieserie: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
Del 2/4: Vikten av delaktighet med brukare och inom personalgrupper - medskapande arbetssätt. Vad krävs av chefer och medarbetare? Föreläsning och workshop, kl. 13.30-16.30.

2017-04-24 Seminarieserie: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
Del  3/4: Värderingar som rör bemötande i relation ti
ll brukare och inom personalgrupper. Föreläsning med etikprofessor Lars Sandman samt workshop. Kl. 13.30-16.30.

Maj
2017-05-02 Seminarieserie: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
Del 4/4: Värderingar och bemötande inom äldreomsorgen
Föreläsning med docent och universitetslektor Karin Josefsson samt workshop. Kl. 13.30-16.30.

2017-05-03 Seminarium 1/2: Inkontinens
Fokus på basala utredningar.
Vikten av att arbeta med hygien på rätt sätt samt rutiner och utredningar vid inflyttning på äldreboende. 
Målgrupp: Omvårdnadspersonal, chefer. 

2017-05-09 Seminarium 2/2: Inkontinens
Inkontinenscentrum i Göteborg och "best practice". Goda exempel i kommunal verksamhet. Kunskap, riktlinjer och instrument kring inkontinensutredningar.
Målgrupp: Sjuksköterskor, rehabpersonal, chefer. 

2017-05-11 Seminarium, delrapport: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro 
Samarrangemang med Borås Stad, Västra Götalandsregionen & Närvårdssamverkan


 

Mer information presenteras löpande i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium