Huvudmeny

Startsida webbplats för PYC

Parenting Young Children

Föräldrautbildningsprogrammet PYC används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år.

Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

Vem kan använda PYC?
PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.

Utbildning
För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid nio tillfällen över ett års tid. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.

FoUS del i konsortium
PYC har prövats och utvecklas till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala ingår.

Konsortiet har också ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om PYC. Konsortiet är inte vinstdrivande utan finansieras av utbildningsintäkterna.

Läs mer på www.pyc.se

 

Ytterligare information

Kontaktperson på FoU Sjuhärad Välfärd:


Margareta Lundberg Rodin

Tf. verksamhetschef
Tel: 033-435 44 13
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se