Huvudmeny

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro har beviljats stöd från Västra Götalands fond för sociala investeringar och pågår från januari 2015 till och med januari 2018.

Målgruppen är yngre skolbarn (åk 1-3) med minst 15 procents frånvaro (under tre månader) vid skolor i Borås Stad. Oroande frånvaro uppmärksammas, likaså undersöks vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron.  På längre sikt handlar det om att öka andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg, vilket minskar risker för att hamna i utanförskap.

Projektet omfattar sex skolor där insatser sätts in sedan orsaker undersökts, och tre kontrollskolor där frånvaro registreras och uppmärksammas på sätt som vanligen sker.

Marie Nilsson och Britt-Marie Freij är projektledare och FoU Sjuhärad Välfärds del i projektet består i att följeforskare och utvärderare Göran Jutengren och Margareta Lundberg Rodin undersöker om tidiga insatser och samverkan över myndighetsgränser kan öka skolelevernas närvaro.

I tidigare projekt kring närvaro och frånvaro i skolan har framför allt äldre barn och ungdomars skolfrånvaro undersökts, men problem kan uppstå tidigt och behöver därför även uppmärksammans och förebyggas tidigt. Likaså finns det relativt lite forskning om samband mellan frånvaro och skolresultat och åtgärder av tidiga insatser speciellt för yngre elever.

Den 11 maj 2017 redovisades projekterfarenheter hittills vid ett mittseminarium.

Läs mer i artikel 2017-06-13. 

Läs mer på projektets webbplats.

Kontaktpersoner/forskare FoU Sjuhärad Välfärd

Margareta Lundberg Rodin

Göran Jutengren