Huvudmeny

Tidigare arrangemang
FoU Sjuhärad Välfärd

I förteckningen finns de kompetenshöjande arrangemang som FoU Sjuhärad Välfärd genomförde under 2014. Vissa av dem var samarrangemang med andra aktörer.

Rubrikerna länkar till inbjudningar till respektive arrangemang. 
Klicka på rubriken för att öppna pdf-fil i nytt fönster. 

2014-10-08

Seminarium: Intellektuellt funktionshinder och mamma 

– vad innebär det?

_______________________________________________________________________

2014-09-30

Seminarium: Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

– vad krävs för att utveckla samverkan?

_______________________________________________________________________

2014-09-22

Seminarium: Sista socialisationen

Berättelser som livskraft på äldreboendet

_______________________________________________________________________

2014-05-15

Seminarium: Hur möter vi äldre som insjukar i psykisk sjukdom?

_______________________________________________________________________

2014-03-20

Temadag: Cannabis är farligt, men varför då?

vi möter cannabistrenden med kunskap och kompetens
Samarrangemang med Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

_______________________________________________________________________

2014-03-13

Utvärderingsverkstad, upptaktsmöte: Kompetens i utvärderingsarbete

– från planering till nytta

_______________________________________________________________________

2014-03-05

Livssituationen efter en hjärnskada

– hur kan den se ut på längre sikt?
Samarrangemang med Handikappforskning i Väst (HafV)

_______________________________________________________________________

2014-01-27

Seminarium: Samverkan ur ett ledningsperspektiv

Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

_______________________________________________________________________

2014-01-22

Slutseminarium: Forskningscirkel om cannabis

"... men ingen berättar om de fula sidorna ..."
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Västra Götalands län

_______________________________________________________________________