Huvudmeny

Tidigare arrangemang
FoU Sjuhärad Välfärd

I förteckningen finns de kompetenshöjande arrangemang som FoU Sjuhärad Välfärd genomförde under 2015. Vissa av dem var samarrangemang med andra aktörer. 

Rubrikerna länkar till inbjudningar till respektive arrangemang. 
Klicka på rubriken för att öppna pdf-fil i nytt fönster.

2015

2015-12-01:

Seminarieserie 2/3: Implementeringens utmaningar

Implementering inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

_______________________________________________________________________

2015-11-24:

Seminarium: Hur används utvärderingsinformation inom äldreomsorgen?

_______________________________________________________________________

2015-10-14:

Seminarium: Parenting young children – lärdomar från fält och forskning

_______________________________________________________________________

2015-10-12:

Seminarieserie 1/3: Implementeringens utmaningar

Introduktion för hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter

_______________________________________________________________________

2015-10-01:

Seminarium: Inkontinens hos äldre – en del av det normala åldrandet?

_______________________________________________________________________

2015-09-30:

Utvärderingsverkstad upptaktsmöte: Ökad kompetens i utvärderingsarbete

_______________________________________________________________________

2015-09-23:

Seminarium: Integration i Hela skolan

_______________________________________________________________________

2015-04-23:

Seminarium: Ny behandlingsmetod för föräldraskap vid våld i nära relationer

_______________________________________________________________________

2015-04-21:

Seminarium drabbade och närstående: Hjärnans enastående förmåga till reparation och anpassning – plasticitet 

Samarrangemang med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götalands län och Handikappforskning i Väst (HafV) samt Västra Götalandsregionen

_______________________________________________________________________

2015-04-21:

Seminarium hälso- och sjukvårdspersonal: Hjärnans enastående förmåga till reparation och anpassning – plasticitet 

Samarrangemang med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götalands län och Handikappforskning i Väst (HafV) samt Västra Götalandsregionen

_______________________________________________________________________

2015-03-25:

Temadag: Mäns våld mot kvinnor – med fokus på barn och familj

Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Länsstyrelsen Västra Götalands län

_______________________________________________________________________

2015-03-11:

Seminarium: Evidensens många ansikten

_______________________________________________________________________

2015-02-19:

Seminarium: Nya utvärderingsmonstret – nu ännu glupskare?

Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn

_______________________________________________________________________