Huvudmeny

Kontakt/Medarbetare

Nedan hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd. 

Ylva Mühlenbock, ny verksamhetschef på FoU Sjuhärad Välfärd

 

 

 

 

Ylva Mühlenbock
Verksamhetschef
Rum: E527
Tel: - , mobil: -
E-post:  ylva.muhlenbock@hb.se

Margareta Lundberg Rodin, Tf. Verksamhetschef
Margareta Lundberg Rodin
Forskare
Rum: E529
Tel: 033-435 44 13, mobil: 0732-30 59 04
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Sandra Ohlsson

Sandra Olsson 
Administratör
Rum: E528
Tel: 033-435 47 66, mobil: 0734-60 66 06
E-post: sandra.ohlsson@hb.se

Moa Nilsson

Moa Nilsson
Kommunikatör
Rum: E526
Tel: 033-435 42 31
E-post: moa.nilsson@hb.se

Angela Bångsbo, samordnare

Angela Bångsbo
Samordnare 
Rum: E524
Tel: 033-435 47 99, mobil:0732-00 20 90
E-post: angela.bangsbo@hb.se

Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Göran Jutengren
Vetenskaplig ledare, docent
Rum: E745
Tel: 033-435 47 67, mobil: 0706-15 60 54
E-post: Goran.Jutengren@hb.se

Per-Åke Karlsson

Per-Åke Karlsson
Vetenskaplig ledare, docent
Rum: E523
Tel: 033-435 47 71, mobil:0702-770 760
E-post: per-ake.karlsson@hb.se


Projektmedarbetare

Lise-Lotte Jonasson

Lise-Lotte Jonasson
Universitetslektor, akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Projekt: Inkontinensprojektet
Rum: D721
Tel: 033-435 47 97
E-post: lise-lotte.jonasson@hb.se 

Margareta Carlén, universitetslektor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Margareta Carlén
Universitetslektor, akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Projekt: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Rum: C709
Tel: 033-435 43 87, mobil: 0701-86 65 20
E-post: margareta.carlen@hb.se

Goran Puaca, universitetslektor

Goran Puaca
Universitetslektor, akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Projekt: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Rum: C707
Tel: 033-435 42 77
E-post:  goran.puaca@hb.se

Karin Josefsson, universitetslektor

Karin Josefsson
Universitetslektor, docent, akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Område: Vidareutveckling av välfärdens omsorger och ledarskap
Rum: D709
Tel: 033-435 47 18
E-post:  karin.josefsson@hb.se

Sylvia Nyman, projektmedarbetare FoU Sjuhärad Välfärd

Sylvia Nyman
Projektmedarbetare IBIC/Social dokumentation
Rum: E525
Tel: 033-435 47 83
E-post: sylvia.nyman@hb.se