Huvudmeny

Förskolelyftet

Kompetensutveckling för förskollärare, förskolechefer/biträdande förskolechefer, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Därför erbjuder Högskolan i Borås kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre.

Tanken är att fortbildningen ska öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. Läs mer om regeringens satsning på Skolverkets webbsida om Förskolelyftet (extern länk).

Förskolelyftet våren 2015

  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 hp

Kursen kan genomföras som en kommunförlagd kurs hos någon av Sjuhäradskommunerna.

Den kommunförlagda kursen, som kan genomföras på kvatsfart alternativt på åttondelsfart, innebär att en kommun har möjlighet att kostnadsfritt utbilda upp till 30 förskollärare (minst 25 deltagare krävs för att kursen ska komma tillstånd).

Målgrupp: förskollärare som är anställda inom förskolan och som har en behörighetsgivande examen.

Länk till kursplan.

Kontakta RuC senast den 15 oktober 2014 om din kommun har intresse av den kommunförlagda kursen.

Förskolelyftskurs hösten 2014

Högskolan i Borås ger en kurser med start hösten 2014 i sammarbete med Göteborgs universitet. Ordinarie studietakt är kvartsfart under en termin.

Kurslitteraturen är kostnadsfri!

Kontakt

Gunilla E Magnusson
Bitr. prefekt för samverkan och uppdrag
Telefon: 033-435 45 32
Mobil: 0732-30 59 69
E-post: gunilla.magnusson@hb.se

www.hb.se/ruc/forskolelyftet