Huvudmeny

Förskolelyftet

Kompetensutveckling för förskollärare, förskolechefer/biträdande förskolechefer, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolans reviderade läroplan innebar att nya krav infördes. Med anledning av detta erbjuder Högskolan i Borås kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Förskolelyftet är uppdragsutbildningar som genomförs på uppdrag av Skolverket. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre.

Förskolelyftet hösten 2015

Under hösten 2015 erbjuder Högskolan i Borås och Skolverket två olika kurser.
Ansökan görs via antagning.se (extern länk) under perioden 16 mars – 15 april 2015.
Huvudmannens intygande bifogas ansökan. Blankett för huvudmannens intygande.
Kurslitteraturen är kostnadsfri!

Läs mer om regeringens satsning på Skolverkets webbsida om Förskolelyftet (extern länk).

Kontakt

Studievägledning för presumtiva studenter

Susanne Fogelqvist, studievägledare
Tel: 033-435 4331
e-post: susanne.fogelkvist@hb.se

Kontakt för huvudmän

Jaana Ben Maouiaa, föreståndare RuC
Tel: 033-435 4564
www.hb.se/ruc/forskolelyftet