Huvudmeny

Förskolelyftet 

Kompetensutveckling för förskollärare, förskolechefer/biträdande förskolechefer, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Därför erbjuder Högskolan i Borås kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre.

Tanken är att fortbildningen ska öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. Läs mer om regeringens satsning på Skolverkets webbsida om Förskolelyftet (extern länk).

Förskolelyftskurs hösten 2014

Högskolan i Borås ger en kurser med start hösten 2014 i sammarbete med Göteborgs universitet. Ordinarie studietakt är kvartsfart under en termin.

Kurslitteraturen är kostnadsfri!

Kommunförlagd kurs

De kommunförlagda kurserna är precis samma kurser som i det ordinarie kursutbudet, men istället för att ha campusdagarna inne på högskolan kan dessa dagar vara förlagda ute i er kommun. Målgruppen för kurserna är densamma som i det ordinarie kursutbudet.

Denna variant innebär att kommuner som vill satsa på att utbilda många personer samtidigt får möjlighet att påverka både när kursen ska starta och på vilken studiefart den ska ges.

Kontakta oss på RuC så berättar vi mer!

Kontakt

Gunilla E Magnusson
Bitr. prefekt för samverkan och uppdrag
Telefon: 033-435 45 32
Mobil: 0732-30 59 69
E-post: gunilla.magnusson@hb.se

www.hb.se/ruc/forskolelyftet


Förskolelyftet

Huvudmannens intygande