Huvudmeny

Förskolelyftet

Kompetensutveckling för förskollärare, förskolechefer/biträdande förskolechefer, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolans reviderade läroplan innebar att nya krav infördes. Med anledning av detta erbjuder Högskolan i Borås kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre. Under våren 2015 genomförs ingen kurs vid Högskolan i Borås.

Förskolelyftet hösten 2015

Under hösten 2015 erbjuder Högskolan i Borås och Skolverket två olika kurser.
Ansökan görs via antagning.se under perioden 15 mars – 15 april 2015.
Huvudmannens intygande ska bifogas till ansökan.
Kurslitteraturen är kostnadsfri!

  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 hp

Målgrupp: förskollärare som är anställda inom förskolan och som har en behörighetsgivande examen.

  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet, 7,5 hp

Målgrupp: förskollärare, bitr förskolechefer och förskolechefer.

Läs mer om regeringens satsning på Skolverkets webbsida om Förskolelyftet (extern länk).

Kontakt

Gunilla E Magnusson
RuC, Regional utvecklingsCentrum
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 45 32
Mobil: 0732-30 59 69
E-post: gunilla.magnusson@hb.se

www.hb.se/ruc/forskolelyftet