Huvudmeny
Kunder utanför ett varuhus

2019-07-17

Hon tar plats i regeringens referensgrupp för cirkulär ekonomi

Birgitta Losman, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås och hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås, ingår i en referensgrupp som ska stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Som expert på hållbarhet kommer Birgitta Losman bland annat att ge råd om var det finns hinder och motverkande styrmedel som hindrar utvecklingen av cirkulär ekonomi samt att föreslå konkreta åtgärder.