Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2017
Välj

Claes Wíkström föreläser om Nobelpriset i medicin.

Nobelföreläsningar gav elever inblick i forskarvärlden

300 gymnasieelever besökte högskolan för att lyssna på föreläsningar om Nobelprisen på måndagen.

Frances Hultgren och Monika Johansson

Högskolans bidrag – ett lyft för att öka elevers läsintresse

Av 50 bidrag till handledarutbildning i hur man jobbar med kollegialt lärande valdes Högskolan i Borås bidrag ut som ett av de åtta bästa.


Samhällsengagerad pedagogikforskare lämnar över vid pension

Bengt Persson har gjort sig ett namn inom den internationella forskarscenen för sitt arbete med inkludering i skolan. Nu går han i pension.


Från doktorsavhandling till företag

Ramkumar Nair, nydisputerad i Resursåtervinning, utvecklade en teknologi under sitt avhandlingsarbete som nu har lett till ett nystartsföretag.


Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

Nya processer för torrötning av avfall vid biogasproduktion ger minskad förbrukning av vatten och energi samt mindre restprodukter.


Rekordmånga utställare till STARK 2018

Redan en månad innan sista anmälningsdag hade 100 utställare anmält sig till arbetsmarknadsmässan STARK 2018 på Högskolan i Borås i januari.