Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2018
Välj

Laura Darcy

Forskning med barnet i centrum omsätts i praktiken på Lekterapin

Laura Darcys forskning om barns upplevelser att leva med cancer uppmärksammas nu av lekterapeuter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Atocha Gonzales Andersson

Hållbarhet som designmetod

Som student uppmuntras du att redan från start tänka hållbarhet i en vid bemärkelse, oavsett vilken utbildning du går vid Högskolan i Borås.


Agnes Lidbeck årets Debutantpristagare

Borås Tidnings Debutantpris 2018 på 100 000 kronor gick till Agnes Lidbeck för romanen "Finna sig".


Lärosätena samordnar sig kring validering av reell kompetens

Akademiker som saknar examensdokument kan snart få hjälp med validering av sina kunskaper för att kunna gå ut på den svenska arbetsmarknaden.


Pilotprojekt för en inkluderande högskola

Högskolan i Borås har initierat ett pilotprojekt med syfte att minska snedrekrytering till utbildning baserat på kön.


Internationalisering berikar forskningsmiljön

Swedish Center for Resource Recovery arbetar aktivt med internationalisering och tar ofta emot gästdoktorander från olika delar av världen.