Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2010-06-28 08:39

Nya databaser


BLR har tecknat abonnemang på ARTbibliographies Modern, Byggtermbanken och Encyclopedia of Library and Information Sciences.

BLR har utökat databasutbudet med databaserna ARTbibliographies Modern, Byggtermbanken och Encyclopedia of Library and Information Sciences.

ARTbibliographies Modern innehåller modern och samtida konst i form av referenser till sammanfattningar av tidskrifter, artiklar, böcker, uppsatser, utställningskataloger, avhandlingar, utställningar och recensioner. 

Byggtermbanken innehåller terminologi för verksamheter som rör den byggda miljön. Bakom Byggtermbanken står Svenska termgruppen för byggd miljö som verkar inom TNC.

Encyclopedia of Library and Information Sciences är ett uppslagsverk inom Biblioteks och informationsvetenskap. Detta är tredje upplagan. Artiklarna uppdateras löpande.

Text: Klaz Arvidson