Huvudmeny

2014-02-25 15:51

Nytt membran möjliggör återanvändning av mikroorganismer


En avhandling om ett nytt slags membran för bioreaktorer spikades på tisdagen på Högskolan i Borås.

Bild på Hamidreza Barghi.Hamidreza Barghi, forskarstudent på Institutionen Ingenjörshögskolan och Chalmers, spikade sin avhandling ”Functionalization of Synthetic polymers for Membrane Bioreactors” i biblioteket på Högskolan i Borås. Hans avhandling handlar om ett nytt slags membran som fångar upp mikroorganismer vid bioetanol och biogasproduktion. Membranet gör att man kan återanvända mikroorganismerna.

Den 7 mars försvarar han sin avhandling på Chalmers. Se mer information i kalendariet.

Text och foto: Solveig Klug