Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2015-01-12 07:30

2014 - starkt år för forskningen i resursåtervinning


Forskningen inom resursåtervinning står på stadig grund. Under 2014 har den fortsatt att växa och forskarutbildningen har helt överförts till att bedrivas i egen regi på Högskolan i Borås.

Solmaz Aslanzadeh, Högskolan i Borås första egna doktor i resursåtervinnning. Foto: Jerker Andersson

Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen inom resursåtervinning, och professor Mohammad Taherzadeh, forskningsledare, kan blicka tillbaka på 2014 som ett mycket bra år för forskningen inom resursåtervinning. Sedan starten för forskningen inom resursåtervinning som inleddes för tio år sedan har området utvecklats stabilt.

− Jag är jättenöjd. Vi har nu etablerat forskarutbildningen inom resursåtervinning. Vi har ett 20-tal aktiva forskarstuderande och fler nya är på gång, vi har ett flertal nya biträdande handledare som arbetar tillsammans med huvudhandledarna och som därigenom kan meritera sig. Mest nöjd är jag över att överflyttningen av den tidigare forskarutbildningen kopplad till andra lärosäten till forskarskolan inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås nu är helt genomförd, säger Tomas Wahnström.

Första egna disputationerna

Innan högskolan fick egna forskarrättigheter i resursåtervinning år 2010 hade man 18 doktorander inskrivna på Chalmers eller andra lärosäten men som genomförde sina forskningsprojekt på Högskolan i Borås. Successivt har utbildningen flyttats över till egen regi och från och med 2015 har man enbart egna doktorander. Av 23 egna doktorander har tre redan disputerat.

Under 2014 antogs 6 nya doktorander, fem med specialisering inom bioteknik, och en inom termiska processer. Tre disputationer i egen regi har genomförts och ytterligare fem har genomförts på Chalmers. Totalt har man haft mer än 20 aktiva doktorandprojekt igång under året.

Antalet huvudhandledare har ökat, likaså bihandledare.  Antalet publikationer har ökat och det har även den externa finansieringen gjort vilket är ett tecken på att den forskning man bedriver håller en mycket hög nivå.

Under 2015 väntar 5-6 disputationer. Lika många nya doktorander ska förhoppningsvis antas till forskarutbildningen.

Siktar på fördubbling

− Vi har som mål just nu att hålla en nivå på 20-30 doktorander. Förhoppningen är dock att vi fram till 2020 ska ha fördubblat antalet forskarstudenter, säger Mohammad Taherzadeh.
Nytänkande och innovation är en viktig aspekt i resursåtervinning. Något som han hoppas på inom en snar framtid är att få se några av de forskningsprojekt som genomförts bli kommersialiserbara, dvs. att de blir till produkter som kommer ut på marknaden.

− Vi har just nu ett par projekt som har klättrat upp på TRL (Technology Readiness Level. Inom forskningsintensiva verksamheter används teknikmognadsnivåer för att bekräfta vilka aktiviteter som behövs för att implementerar forskningsresultaten i nya produkter/processer), och ligger nära till hands, bland annat ett kring svampar som kan användas till etanolproduktion men också till fisk- och djurfoder och ett projekt kring textilreaktorer.

Disputationer i egen regi under 2014

Solmaz Aslanzadeh: Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production 
Mofoluwake Moronfade Ishola: Novel Applications of Membrane Bioreactors in Lignocellulosic Ethanol Production: Simultaneous Saccharification, Filtration and Fermentation (SSFF)
Rachma Wikandari: Effect of fruit flavors on anaerobic digestion: inhibitions and solutions

Läs mer om forskningen inom resursåtervinning

Text: Solveig Klug
Foto: Jerker Andersson