Huvudmeny

2015-03-02 12:25

Ny avhandling från Textilhögskolan


Maria Åkerfeldts avhandling "Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS" är nu tillgänglig i fulltext.

Den 2 mars spikar Maria Åkerfeldt, doktorand i textil materialteknik, sin avhandling i biblioteket kl. 15:00.

Ta del av avhandlingen: Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS