Huvudmeny
Mohammad Taherzadeh

2017-03-24 08:00

Expertkunskaper om biogasproduktion till Indonesien


I Indonesien är biogas, producerad bland annat av avfall från fruktindustrin, av stort intresse. Nu ska forskare från Högskolan i Borås och Chalmers dela med sig av sin expertis för att göra processen effektiv och ekonomiskt bärkraftig.

Biogasproduktion baserad på förnyelsebara råvaror är en attraktiv energikälla ur ett hållbarhetsperspektiv. I det nya projektet ”Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors” ska forskare från Sverige och Indonesien skapa plattformar, samarbete och kompetensutveckling under tre år.

– Vi kommer att sprida kunskap om biogas i Indonesien bland annat genom att stimulera utbildning och forskning om ämnet vid flera universitet i landet, säger Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik vid Högskolan i Borås.

Tanken är att denna kompetensutveckling ska leda till att nya forsknings- och utvecklingsprojekt kan drivas betydligt mer effektivt och målinriktat. Ett mål är till exempel att göra rötningsprocessen av fruktavfall snabbare och tåligare mot toxiska ämnen med hjälp av flockulerande bakterier och membranreaktorer.

Långt samarbete med Indonesien

Samarbetet startade 2006 med syftet att överföra kunskap och teknologi för avfallshantering och resursåtervinning från Sverige till Indonesien. Tillsammans har forskare vid Högskolan i Borås och Gadjah Mada University genomfört flera forskningsprojekt och ett 20-tal gemensamma publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

– Dessutom byggde vi en biogasanläggning på en fruktmarknad i Yogyakarta och bildade ”Waste Biorefinery Indonesia” som i dag har 11 anställda och jobbar med flera projekt i Indonesien. Vi har också implementerat modellen Mini-Sobacken och ett centrum för studier och forskning inom resursåtervinning.

– Samarbetsformen har blivit en modell för oss och har i dag spridits i olika länder i världen inom utbildning, forskning och innovation inom resursåtervinning, fortsätter Mohammad Taherzadeh.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer

Om projektet Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors 

Om avslutade projektet Omvandla avfall från frukt till biogas 

Om avslutade projektet Mini-Sobacken på Gadjah Mada University 

Om avslutade projektet Biogasproduktion från palmoljerester med hjälp av textilreaktor 

Om Mohammad Taherzadeh

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén