Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Björn Brorström

2018-06-11

Rektorsdialog med tre teman

Tisdagen den 5 juni besöktes Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3) av högskolans rektor Björn Brorström och prorektor Jörgen Tholin. Syftet var att akademin skulle presentera sin verksamhet för rektorerna, och därmed ge dessa fördjupad kunskap om verksamheten med specifika nedslag i sådant som de olika sektionerna arbetar med....

Det var akademins ledningsråd som satte agendan för rektorsdialogen, som för andra året i rad ägde rum under liknande former. Mötet inleddes av akademichef Ann-Sofie Axelsson och var upplagt utifrån akademins tre forsknings- och utbildningsområden. På önskemål från rektor låg i år särskilt fokus på områdena hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering samt internationalisering. Frågor som diskuterades i korthet: Pedagogiskt arbete Under rubriken pedagogiskt arbete gav Lill Langelotz,...