Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Högskolan campusbild.

2018-06-21

Vi söker: Föreståndare för Centrum för digitalisering

Högskolans nya Centrum för digitalisering ska främja forskning och utbildning som sätter digitala tillämpningar och metoder i fokus. Centret ska stärka samarbetet mellan högskolans forskare inom området samt utgöra en plattform att verka utifrån i samverkan med externa parter. Nu söker vi en centrumföreståndare.

Centrumbildningen ska utgöra en för högskolan viktig plattform dit medarbetare från hela högskolan med kompetens inom området knyts. Plattformen ska underlätta förmedling av den digitala kompetensen och därmed underlätta samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Centrumbildningen ska även möjliggöra och underlätta vid framtagandet av forskningsansökningar och genomförandet av forskningsprojekt, samt stödja utveckling och genomförande av reguljära utbildningar. Ett centrum underlättar...