Huvudmeny

Akademins administrativa stöd

Centralt verksamhetsstöd

Systemstöd

Ledningsstöd

  • Handläggare för akademins ledningsråd: Magdalena Hjers
  • Administration TFU - Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap: Gunnel Maiwald
  • Administration TFU - Sektionerna för förskollärar- och lärarutbildningen: Lolo Lebedinski
  • Administration TFU - Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning: Monica Andersson

Ekonomer

Campusservice och IT

Hit vänder du dig med frågor som rör IT-tjänster, telefoni, post och godshantering, utskrift/kopiering och tryck, bokning av gemensamma lokaler, möblering, leverans och transport, profilartiklar m.m.

  • Servicedesk: B3, byggnad Balder, samt receptionen i Balder
  • Ärende skickas till: campusservice@hb.se

HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan

  • Ärende skickas till: hr@hb.se
  • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600
  • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00. Telefontid vardagar kl 08.30-11.30.

HR-specialist: Marcus Lindström

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning m.m.

Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.