Akademistöd - IT utbildningar

För utbildningar inom IT administreras ärenden enligt nedan

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10:00-12:00

Studie- och karriärvägledning

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: studievagledning@hb.se
 • Studie- och karriärvägledare: Susanne Sabel

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott, bibliotek/information/IT

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan för uppsatser: ituppsats@hb.se
  • Magdalena Hjers

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan: a3@hb.se
  • Dataekonomutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Magisterutbildning i informatik: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Systemvetarutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Systemarkitekturutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärenden skickas till funktionsbrevlådan:  internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Linn Hultgren
 • Utresande studenter
  • Ärenden skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Ashley Mansk