Huvudmeny

Introduktionsdag för nyanställda


Tid: 2017-10-10, 08:15 — 16:30
Plats: D407
Evenemangstyp: Internutbildning

Syftet med dagen är att nyanställd personal ska få en bra bild av hur högskolan som myndighet är organiserad och de visioner och mål som finns för verksamheten. Vidare skall den också ge en inblick och förståelse för vilka aktörer som finns inom högskolan samt hur de arbetar.

Läs mer om introduktionsdagen.