Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
2018
Välj

Hög med böcker.

Publikationer inom A3 juni-september 2018

Här uppvisas de avhandling, böcker, bokkapitel och refereegranskade artiklar som prducerats av medarbetare vid A3.

Högskolan campusbild.

Vi söker: Föreståndare för Centrum för digitalisering

Högskolans nya Centrum för digitalisering ska främja forskning och utbildning som sätter digitalisering i fokus. Nu söker vi en centrumföreståndare.


Rektorsdialog med tre teman

5/6 besöktes A3 av rektor Björn Brorström. Syftet var att akademin skulle presentera sin verksamhet för att ge en fördjupad kunskap om verksamheten.


Nytt vägledningsmaterial för GDPR

Nu finns ett nytt vägledningsmaterial för arbetet med att se över akademins verksamhet i relation till förordningen GDPR.


Publikationer inom A3 mars-maj 2018

Publikationslistan hämtas direkt från DiVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!


Fullt upp när fyra utbildningar granskas

18 mars–24 maj har självvärderingar tagits fram för högskolans förskollärarutbildning och grundlärarutbildningar. Catrine Brödje berättar mer.


Publikationer inom A3 februari-mars 2018

Publikationslistan hämtas direkt från DiVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!


Win-win för akademirådets ordförande

Lena Gumaelius är extern ledamot i och ordförande för akademirådet på A3. Vi har träffat henne för en intervju.


Publikationer inom A3 december 2017-januari 2018

Publikationslistan hämtas direkt från DIVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!


Samarbete med skolor stärks genom kompetensutveckling

Jonas Johanssonoch hans närmsta kollegor anordnar kompetensutveckling för handledare som arbetar på de skolor som lärarutbildningarna samarbetar med.