Huvudmeny

Internationalisering

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT är en del av ett internationellt utbildnings- och forskningssammanhang, vilket märks i våra verksamheter, i vår personal, bland våra doktorander och studenter. Som lärare, forskare och personal, har du inte bara möjlighet att söka dig ut i världen för att där möta den, utan den tar även plats hos oss. Detta är ett förhållande vi vill lyfta fram ytterligare. Vi är en del av en omvärld i ständig förändring och huserar även Invandrarakademin, som vänder sig till nyanlända akademiker.

Internationalisering och internationalisering hemma

När vi inom högskolan talar om internationalisering, handlar det inte bara om att vi som högre lärosäte är en del av ett större, globalt sammanhang där kunskap växer fram och delas och människor rör sig mellan olika nivåer. Det handlar också om att vara en aktiv aktör på detta område, liksom om att skapa möjligheter för personal, forskare, lärare och studenter att ta del av internationella sammanhang och erfarenheter, något som blir allt viktigare. I högskolornas uppdrag ligger att ge fler studenter möjligheter att resa ut, men att möjliggöra interkulturella möten på hemmaplan, är för oss också en värdefull komponent i uppbyggandet av internationell erfarenhet. Därför är det också viktigt för oss att möjliggöra internationella och interkulturella delar hos oss som studiemiljö och arbetsplats. Internationalisering har en egen handlingsplan. Internationalisering är också en integrerad del av akademins Vision, mål och strategi för forskning och utbildning.

Dessa webbsidor är tänkta att ge personal inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT en bild av internationaliseringsarbetet generellt inom akademin och dess organisation, men också av möjligheter för personal att ta del av internationalisering och bidra till den. Dessutom vill vi bidra till att öka förståelsen för studenternas möjligheter till internationalisering och hur det hela hänger ihop.

Arbetar konkret för akademins internationalisering gör:

  • Veronica Trépagny, Akademisamordnare för internationalisering.
  • Helena Gjertz, internationell koordinator. Stöd för UT B&I och IT.
  • Kommande, internationell koordinator. Stöd för IN B&I och IT.
  • Linda Harju, internationell koordinator. Stöd för lärarutbildningarna.