Huvudmeny

Linneaus-Palmesamarbeten

Linneaus-Palme är ett program som syftar till att etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten mellan lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv ska kvaliteten på den högre utbildningen höjas.

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås är aktiv i två olika Linneaus-Palmeutbyten – ett med Makerere University i Uganda och ett med Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien.

Makerere University, Uganda

Bibliotekshögskolan har under 2015-2017 arbetat med lärarutbyten med East African School of Library and Information Science på Makerene University i Uganda. Makerere University är Ugandas äldsta universitet och har länge utgjort ett nav i den östafrikanska högre utbildningen. Systerinstitutionen till Bibliotekshögskolan har berikat Borås med utbildninginsatser i bland annat det öppna bibliotekssystemet Koha. Lärare från Borås har undervisat i såväl kandidat- som masterprogram på Makerene University.

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien

Sektionen för lärarutbildning har ett samarbete med Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien. Syftet med samarbetet är att studenter från båda lärosäten ska få större kunskap om en i det egna landet tämligen okänd världsdel och få ta del av gästlärares kunskap och undervisning. Studenterna får även möjlighet att själva resa ut under en termin.

Gunadarma University i Jakarta, Indonesien

Tillsammans har Sektionen för informatik och Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap ett samarbete med sektionerna för IT resp. pedagogik vid Gunadarma Universitet i Jakarta, Indonesien. Tillsammans arbetar de fyra olika sektionerna med bredare perspektiv på användning, utveckling samt undervisning/lärande gällande IT i det globala samhället. Utbytet omfattar både lärarutbyten och studentutbyten i båda riktningar.