Huvudmeny

Strategiska partnerskap

Genom strategiska partnerskap förväntas lärosäten stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Detta delvis genom utbyte och överföring av innovativa metoder och produkter mellan medverkande partners. Ytterligare delmål är konkurrenskraft å ena sidan samt tolerans och mångfald å den andra.

Medverkande länder är samtliga EU-länder samt samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.