Huvudmeny

Internationella möjligheter

Som anställd vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har du många möjligheter att vara med i internationella sammanhang, såväl hemma som borta. Våra forskare är engagerade i internationella projekt, vi ingår i internationella nätverk och har avtalsuniversitet dit såväl studenter som personal kan åka på kortare eller längre utbyten. Utvecklingsprojekt öppnar upp möjligheter för flera personalkategorier. Inom akademin har vi även utbildning för utländska akademiker inom ramen för vad som kallas Invandrarakademin. Länkarna till höger listar personals och studenters möjligheter att få internationella erfarenheter, medan texten nedan ger en kontext till de former av möjligheter som finns.

Studentens lärande i centrum, forskningsvolymer och kompletta akademiska miljöer

En stor del av våra internationella möjligheter, bygger på de samarbeten som lärare och forskare själva bygger upp genom sina utbildningar och projekt. Dessa samarbeten kan gynna såväl studenter som personal och många av dem finansieras externt eller genom att vi upprättar bilaterala avtal. För personal finns därför möjlighet att åka ut på lärarutbyten hos partners, som ofta är desamma som våra studenter kan åka till på utbyten. Medan lärare kan vara ute på kortare mobilitet inom program som Erasmus+ och Nordplus, är det vanligt att studenter är ute terminsvis och vid hemkomst får sina poäng tillgodoräknade. I samtliga fall tittar vi på hur projekt och utbyten bidrar till högskolans överordnade mål, uttryckta som studentens lärande i centrum, ökade forskningsvolymer och kompletta akademiska miljöer.

Du kan som lärare och forskare vara med och påverka vilka lärosäten vi samarbetar med och dit såväl studenter som lärare därför kan åka. Vilka lärosäten detta blir, är förstås beroende av vilka styrkor vi söker hos dem och vilka vi tror att våra studenter kan få de bästa kurspaketen. Dessutom tittar gärna på hur starka de är forskningsmässigt. Det är också klokt att se på vad vi själva kan erbjuda inresande studenter från dessa lärosäten -- har vi kurser på engelska, erbjuder vi paket som återspeglar våra styrkor? Det är bra att ta internationella koordinatorer till hjälp då diskussioner förs kring detta inom våra utbildningsprogram. Diskussioner om nya och gamla avtalsuniversitet och partners får gärna börja i programgrupper och studierektorsområden.

Linnaeus-Palme är ett annat slags utbildningssamarbete. För främjande av utbildningarna hos båda lärosätena genom global erfarenhet och utbyte av kunskap, tillåter dessa program att lärare reser mellan partnerlärosätena för undervisning och att studenter spenderar en termin hos partnern (under förutsättning att kurserna där blir tillgodoräknade).