Huvudmeny

Organisation av internationaliseringsarbetet

Handlingsplan

En handlingsplan för internationalisering sätter målen för akademins internationaliseringsarbete fram till och med 2018. Handlingsplanen utgår från högskolans gemensamma mål, liksom akademins, och konkretiserar hur internationalisering kan bidra till studentens lärande i centrum, ökad forskningsvolym samt kompletta akademiska miljöer. I handlingsplanen framgår vem som ansvarar för vad inom internationaliseringsarbetet. Under första delen av treårsperioden prioriteras bland annat ett strategiskt avtalsarbete, rutiner och information och på längre sikt internationaliseringsperspektiv i utbildningsplaner och sammanhållande engelskspråkiga terminer.

Samordnare

Inom akademin för bibliotek. information, pedagogik och IT finns en samordnare för internationalisering, med fokus på att arbeta just samordnande, strategiskt och rådgivande vad gäller sektionernas och akademins internationaliseringsarbete. Potentiella internationella projekt dryftas gärna med denna. Samordnare för internationalisering är Veronica Trépagny. Högskolans tre akademisamordnare för internationalisering arbetar tätt tillsammans med högskolans centrala samordnare för internationalisering i högskoleövergrpande frågor. 

Gruppen för internationalisering och internationalisering hemma

För att ytterligare bredda, bereda och fördjupa internationaliseringsarbetet, har akademins ledningsråd fattat beslut om skapandet av en grupp för internationalisering och internationalisering hemma, GFI A3. Denna grupp med representanter från akademins samtliga sektioner och verksamheter, sammanträder två till tre gånger per termin och sammankallande är samordnare för internationalisering. Tala gärna med representanter för GFI och de internationella koordinatorerna om potentiella nya partnerlärosäten.

GFI A3 består av:
Linda Harju, internatinell koordinator 
Ramon Gárotte

Josfin Lindell-Sjögren                                                    Elena Maceviciute
Katarina Michnik

Peter Rittgen

Agneta Welin Mod

Veronica Trépagny
, sammankallande
Helena Gjertz
, internationell koordinator

Internationella koordinatorer

För att stötta internationaliseringsarbetet, både avseende stöd till studenter och personal och utvecklande arbete, arbetar två internationella koordinatorer. De internationella koordinatorerna fördelar arbetsuppgifter enligt processer och portföljer och utöver att arbeta mot akademin, ingår de i grupperingar som jobbar högskoleövergripande. De internationella koordinatorerna är också behjälpliga i utvecklande av nya partnerskap.

  • Linda Harju, stöttar studenter och personal inom lärarutbildningarna pedagogisk utveckling och forskning.
  • Helena Gjertz stöttar akademins studenter och personal avseende utresande.

Högskolans internationella forum (HIF)

Varannan vecka träffas högskolans samtliga koordinatorer och internationaliseringssamordnare för dialog, överblick och gemensamt arbete. På förekommen anledning inbjuds även andra som arbetar med internationalisering utifrån olika aspekter -- antagning, Ladok, kommunikation osv.