Huvudmeny

Nämnder, råd och utskott

Samtliga nämnder, råd och utskott finns förtecknade på högskolans externa sidor och där hittar du även information om ledamöter, protokoll m.m.

Under rubriken Beslutande organ finns bl.a. FoU-nämnden (därunder finns bl.a. utskotten) och Rektors beslutsmöte. Under rubriken Rådgivande organ hittar du t.ex. Akademiråd och Arbetsmiljökommitté

Huvudsidan för alla dessa organ finns här.