Huvudmeny

Om akademin

Inom akademin finns fem sektioner: sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, sektionen för lärarutbildning, sektionen för förskollärarutbildning, sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, samt sektionen för informationsteknologi.

Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå och utbildar bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer. Vi har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också en länk mellan högskolan och det omgivande samhället i form av Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Forskningen vid akademin bedrivs inom områdena Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.