Huvudmeny

Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodsindelning

Periodindelningen skiljer sig åt enligt följande:

Informatik

HT 18

Period 1 = 2018-09-03 – 2018-11-11 (vecka 36-45)
Period 2 = 2018-11-12 - 2019-01-20 (vecka 46-02)

Biblioteks- och informationsvetenskap / Informationsarkitektur

HT 18

Terminstid: 2018-09-03 - 2019-01-20

Omtentavecka (vecka 34): 2018-08-20 - 2018-08-24

Period 1 = 2018-09-03 - 2018-10-04
Period 2 = 2018-10-05 - 2018-11-05
Period 3 = 2018-11-06 - 2018-12-05
Period 4 = 2018-12-06 - 2018-12-21 samt 2019-01-07 - 2019-01-20

Omtentavecka (vecka 1): 2019-01-02 - 2019-01-04

VT 19

Terminstid: 2019-01-21 - 2019-06-01

Omtentavecka (vecka 1): 2019-01-02 - 2019-01-04

Period 1 = 2019-01-21 - 2019-02-20
Period 2 = 2019-02-21 - 2019-03-25
Period 3 = 2019-03-26 - 2019-05-01
Period 4 = 2019-05-02 - 2019-06-09


Omtentavecka (vecka 34): 2019-08-19 - 2019-08-23

Pedagogik

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.