Huvudmeny
Bengt Andersson

2018-01-19

Tidigare prefekten Bengt Andersson har avlidit

Bengt Andersson, tidigare prefekt vid Högskolan i Borås, var en erfaren och klok man med många goda idéer. Bengt avled den 14 december 2017.

Bengt Andersson var en av dem som var med och startade ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås 1988. Han var en driven man som såg till att ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås fick ett nationellt gott betyg och renommé. Nationella och internationella samarbeten mellan olika lärosäten och näringslivet var också något som Bengt Andersson brann för. Han var under flera år ordförande i den nationella samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning. Rätt man på rätt plats Bengt...