Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för textil, teknik och ekonomi
2018
Välj

Pia Mouwitz

Pia Mouwitz vill skapa engagemang och samarbeten

Pia Mouwitz är ny chef för de textila verkstäderna och hoppas kunna dra nytta av det engagemang som finns.

Campus

Samverkan i fokus för nye akademichefen

Samarbete över gränser och hållbarhet: två ämnen som ligger Ragne Emardson nära. Från 1 mars är han chef för Akademin för textil, teknik och ekonomi.


Magnus Bratt vill bibehålla den höga kvalitén

Magnus Bratt, vill i sin nya roll som chef för Sektionen för textilteknologi, fokusera på utveckling och kvalitet.


Thorbjörn Magnusson, mångsysslare som vill skapa trivsel

Thorbjörn Magnusson är sedan januari ny sektionschef på Sektionen för design. Han hoppas kunna bidra med en positiv vi-känsla.


Tidigare prefekten Bengt Andersson har avlidit

Bengt Andersson, tidigare prefekt vid Högskolan i Borås, var en erfaren och klok man med många goda idéer. Bengt avled den 14 december 2017.