Huvudmeny

2017-10-17 11:14

Få avhopp från ingenjörsutbildningarna


I Universitetskanslersämbetes (UKÄ) senaste rapport om tidiga avhopp från högskoleutbildningar med yrkesexamen utmärker sig studenterna på högskoleingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås jämfört med andra lärosäten.

Av de studenter som påbörjade sin utbildning vid högskolan hösten 2012 var 78 procent kvar på utbildningen i termin 6, det vill säga utbildningens sista termin.

Syftet med UKÄ:s studie var att analysera och jämföra genomströmningen med måtten tidiga avhopp och kvarvaro från termin 1 till termin 6 mellan olika studentgrupper, yrkesexamensprogram och lärosäten. 22 lärosäten ger utbildning till högskoleingenjörsexamen, av dessa har 20 lärosäten 50 eller fler nybörjare. Av de 20 lärosätena hade Högskolan i Borås högst kvarvaro.

– Största delen av avhopp brukar ske under första läsåret. Vi arbetar därför aktivt med att i ett tidigt stadium fånga upp studenter som hamnar efter i sina studier och ge dem extra stöd.  Vi tror på våra studenters förmåga att klara sin utbildning, säger Michael Tittus, sektionschef för sektionen för ingenjörsvetenskap.

– Det är glädjande att våra ingenjörsutbildningar har högst kvarvaro, avslutar Michael Tittus.

Läs mer

Läs UKÄ:s rapport om avhopp. (Extern länk.)

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge