Huvudmeny

2017-10-18 14:28

Hållbar utveckling ska finnas som mål i alla utbildningar


Nyligen kom beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Men hur ser arbetet med hållbar utveckling ut på Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1). Vi ställde några frågor till Peter Ahlström, samordnare för hållbar utveckling (HU).

Hur jobbar vi med hållbar utveckling på A1?

– Vi jobbar utifrån akademins handlingsplan som baseras på högskolans centrala mål och handlingsplan. Alla akademier har en egen handlingsplan som är anpassad till deras Peter Ahlströmverksamhet.

– En aktivitet som vi håller på med just nu och som ingår i handlingsplanen är att gå igenom alla utbildningar för att se att det finns en HU-diplomerad kurs i varje utbildning. Vi går också igenom alla utbildningsplaner för att se att de innehåller ett HU-relaterat mål. Det ska ingå i alla utbildningar.

– Tillsammans med strategigruppen för en hållbar högskola, där bland annat de andra akademiernas HU-samordnare ingår,föreslår vi vilka kurser som kan HU-diplomeras och vilka examensuppsatser som kan få stipendium för sitt arbete med hållbar utveckling. Det slutliga urvalet görs sedan av en högskolegemensam arbetsgrupp och utdelningen görs under Days of Knowledge, som pågår denna vecka.

Vad är närmast på agendan?

– Närmast just nu är den externa miljörevisionen som sker för hela högskolan den 7-8 november samt att omarbeta den lokala handlingsplanen med nya rutiner.

Läs mer

Under Days of Knowledge och Days of Entrepreneurship 17 november, fick två studenter vid A1 ta emot stipendium för sina examensarbeten med hållbar utveckling. Atocha González Andersson, kandidatuppsats: Modular Sustainability – Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective. Ann-Sofie Rihs, magisteruppsats: Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning – innehåll, omfattning och skillnader.

Läs nyheten ”Högskolan i topp i arbete med hållbar utveckling”

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén