Huvudmeny

2017-12-11 15:28

Bra betyg i extern granskning av akademins hållbarhetsarbete


I början av november granskades högskolans hållbarhetsarbete av RISE, betyget vid revisionen blev väl godkänt. Men hur gick det för Akademin för textil, teknik och ekonomi, i granskningen? Mikael Löfström, akademichef berättar:

– Det gick mycket bra. För första gången fick vi endast positiva omdömen. Vi hade inga avvikelser i våra rutiner och fick inga förslag på förbättringsåtgärder.

Hur kommer akademin att fortsätta med hållbarhetsarbetet framöver?

– Vi jobbar på som tidigare, det vill säga med att utveckla våra rutiner i alla våra labbmiljöer och öka närvaron av hållbarhetsfrågorna i såväl utbildning som forskning.

Hur ofta sker en sådan här granskning?

– Vi har årligen såväl internrevisioner som externrevisioner. De interna revisionerna hjälper oss i stor utsträckning att upptäcka våra brister, vilket leder till det goda resultatet vid externrevisionerna.

Hur kan jag som anställd på akademin hjälpa till i arbetet med hållbarhet?

– Resultatet från denna revision visar på vilket gott arbete alla medarbetare bidrar med för att förbättra miljön i verksamheten. Det gäller inte minst alla som arbetar i och är ansvariga för labbmiljöerna som har fått ett kvitto på detta goda arbete man gör. Det gäller även de insatser alla medarbetare gör för att stärka hållbarhetsfrågorna i såväl utbildning som forskning.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén