Huvudmeny
Mikael Löfström

2017-12-15 13:39

Akademichefen har ordet


Ja, tänker någon. Nu är det dags igen. Julen står för dörren och det är väl ingen som blir överraskad. Den gör ju det varje år och flera av oss ser fram emot lite välbehövlig avkoppling.

Inte minst för att vi i denna period, innan det blir julhelg, försöker hinna med allt vi inte hunnit med för att vi i lugn och ro ska kunna vara lediga. Vi försöker ge dygnet fler timmar och veckan fler dagar. Men av erfarenhet vet vi också att allt inte behöver göras innan jul. Men min uppmaning till var och en är att stanna upp och var nöjd med det du har åstadkommit under året.

Själv hade jag tänkt att tack för mig och önska alla kollegor och min efterträdare lycka till, men nu blev det inte riktigt så. Jag kommer, i väntan på min efterträdare, vara kvar i uppdrag under januari och februari.

Vi har ett antal utmaningar framför oss under 2018.

En av de stora utmaningarna för oss är att vända trenden och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Här har vi ett antal områden vi kan förbättra. Många medarbetare upplever en pressad arbetssituation, allt för många känner sig utslitna och trötta och tycker inte att man i tillräckligt stor utsträckning får vara med och påverka beslut som tas av akademi- och sektionsledningar. Det här måste vi förändra. Ökad delaktighet för alla medarbetare är något som behöver stå överst på agendan.

En annan utmaning är att tillse att alla medarbetare och kollegor ska uppleva att de har samma förutsättningar och samma möjligheter att få en god arbetssituation samt möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Det betyder att ingen ska känna att de blir diskriminerade eller trakasserade, eller för den delen marginaliserade. Det här behöver vi bli mer uppmärksamma på. Vi behöver synliggöra tillfällen eller situationer där män och kvinnor inte har samma möjligheter. När vi upptäcker det behöver vi sätta in åtgärder och förändra det.

Den tredje utmaning som ligger framför oss är att implementera ett kvalitetssystem för utbildning. Högskolan har tagit fram ett kvalitetssystem och nu har akademin att identifiera vad vi behöver göra för att säkra kvaliteten i våra utbildningsprogram. Det handlar bland annat om att utvärdera och följa upp kurser och program, säkra att vi har de resurser som behövs för att genomföra utbildning och se till att alla lärare har den kompetens som behövs.

Den fjärde utmaningen är att vi har ett ekonomiskt läge för akademin som begränsar våra möjligheter att utveckla verksamheten. Vi kommer under 2018 helt enkelt behöva spara in på de omkostnader vi har. Det innebär till exempel att resande och olika typer av inköp behöver begränsas. Det innebär framför allt att vi behöver hålla igen våra lönekostnader. Det medför att det inte finns något större utrymme för att rekrytera nya medarbetare. Detta ska inte få några konsekvenser för de utbildningar vi genomför under året, men vi kanske måste fundera på hur vi använder våra resurser även i det fallet.

Vi har med andra ord stora utmaningar framför oss, men jag är övertygad om att vi kommer genomföra de förändringar som behövs.

Jag önskar er alla en God helg och så ses vi på andra sidan nyår.

Mikael Löfström