Huvudmeny

Labbmiljöer

Vid akademin finns sju övergripande labbmiljöer. Nedan listas labbmiljöerna med information om vem som är ansvarig chef, kemikalieansvarig samt labbansvarig.

  • Ansvarig chef är ansvarig för arbetsmiljön i labben och har regelbunden dialog med kemikalieansvarig och labbansvarig. Ansvarig chef ansvarar för att anställda och studenter genomgår säkerhetsutbildning som krävs för att vistas i labben.
  • Kemikalieansvariga är ett stöd för övriga anställda och studenter vid hantering av kemikalier. Kemikalieansvariga ingår i högskolans övergripande kemikaliegrupp och ansvarar att Rutin för kemikaliehantering (pdf) efterlevs inom respektive labbmiljö. Kemikalieansvariga beställer kemikalier för respektive labbmiljö. Inköp av kemikalier kan efter beslut av ansvarig chef även göras av annan personal.
  • Labbansvarig är kontaktperson för arbetsmiljö på respektive laboratorium. Labbansvariga ansvarar för att säkerhetsutbidningens innehåll för anställda och studenter är aktuell. De bevaka att arbetsmiljöregler och att högskolans miljöledningssystem och övriga rutiner som berör den dagliga verksamheten i laboratoriet efterlevs. De är ett stöd för personalen när det gäller riskbedömningar och inköp av utrustning. 

Kemikalieregister och riskbedömningar finns tillgängliga i respektive labb. 

Bio- och kemilabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Kristina Laurila

Labbansvarig:

Polymerlabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Haike Hilke

Labbansvarig:

Bygglabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Marlén Kilberg

Labbansvarig:

Textilteknologi

Ansvarig chef: Pia Mouwitz
Kemikalieansvarig: Haike Hilke

Labbansvarig:

Textila labb

Ansvarig chef: Pia Mouwitz
Kemikalieansvarig: Catrin Tammjärv

Labbansvarig:

  • Färg och tryck Designlabbet (T461, T464-T470) Sara Björnström
  • Färg och tryck Tekniklabbet (T456, T457, T459, T460) Catrin Tammjärv
  • Trikålabb (T370, T373, T374, T375, T376) Tommy Martinsson
  • Vävlabb (T157, T158, T166, T180) Magnus Sirhed
  • Konfektion (T426) Oili Saikkonen
  • Medialabb (S416) Lisa Good

Handelslabbet

Ansvarig chef: Tina Carlsson Ingdahl
Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Labbansvarig:

IT- och elkraftslabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Labbansvarig: