Huvudmeny

Labbmiljöer

Vid akademin finns sju övergripande labbmiljöer. Nedan listas labbmiljöerna med information om vem som är ansvarig chef, kemikalieansvarig samt labbansvarig.

  • Ansvarig chef är ansvarig för arbetsmiljön i labben och har regelbunden dialog med kemikalieansvarig och labbansvarig. Ansvarig chef ansvarar för att anställda och studenter genomgår säkerhetsutbildning som krävs för att vistas i labben.
  • Kemikalieansvariga är ett stöd för övriga anställda och studenter vid hantering av kemikalier. Kemikalieansvariga ingår i högskolans övergripande kemikaliegrupp och ansvarar att Rutin för kemikaliehantering (pdf) efterlevs inom respektive labbmiljö. Kemikalieansvariga beställer kemikalier för respektive labbmiljö. Inköp av kemikalier kan efter beslut av ansvarig chef även göras av annan personal.
  • Labbansvarig är kontaktperson för arbetsmiljö på respektive laboratorium. Labbansvariga ansvarar för att säkerhetsutbidningens innehåll för anställda och studenter är aktuell. De bevaka att arbetsmiljöregler och att högskolans miljöledningssystem och övriga rutiner som berör den dagliga verksamheten i laboratoriet efterlevs. De är ett stöd för personalen när det gäller riskbedömningar och inköp av utrustning. 

Kemikalieregister och riskbedömningar finns tillgängliga i respektive labb. 

Bio- och kemilabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Kristina Laurila

Labbansvarig:

Polymerlabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Haike Hilke

Labbansvarig:

Bygglabb

Ansvarig chef: Peter Therning
Kemikalieansvarig: Marlén Kilberg

Labbansvarig:

Textila labb

Textilteknologi

Ansvarig chef: Pia Mouwitz
Kemikalieansvarig: Azadeh Soroudi
Inköp av kemikalier: texlab@hb.se

Labbansvarig:

Textila material- och teknologilabb
Textil provning

Textila processlabb

Ansvarig chef: Pia Mouwitz
Kemikalieansvarig: Catrin Tammjärv

Labbansvarig:

Färg och tryck
  • Fotostudio (T455) Jan Berg
  • Spraylabb (S450) Pia Mouwitz

Handelslabbet

Ansvarig chef: Tina Carlsson Ingdahl
Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Labbansvarig:

IT- och elkraftslabb

Ansvarig chef: Michael Tittus
Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Labbansvarig:

1.     Medialabb                                                                                                              S416                                                 Lisa Good- *

 

2.     Färg och tryck: Tekniklabb                                                                                T456 (T457, T459) **T458             Catrin Tammjärv - Ulrika Norén                                                 ** Lager

 

3.     Färg och tryck: Designlabb                                                                                T461 (T460, T464-T469**T470)    Sara Björnström - Emilia Jensen                                                **Lager

 

 

4.     ( http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/CTA/) Labb konfektion                                                                                                  T426 (T428, T438, T429**)            Oili Saikkonen - Jasna Caktas                                                 **Lager

Labb konfektion Design                                                                                       T426                                                 Oili Saikkonen

Labb konfektion Teknik                                                                                        T438                                                 Oili Saikkonen

 

5.     Trikålabb                                                                                                                T370 (T373,T375, T376, T374**)   Stefan Gustafsson                                           **Lager

Flatstick                                                                                                                   T370                                                 Kristian Rödby - Lars Brandin

Handstick                                                                                                               T376                                                 Kristian Rödby - Lars Brandin – Stefan Gustafsson

Rundstick                                                                                                                T370                                                 Stefan Gustafsson

Experimentell stickning                                                                                        T375                                                 Katarina Segerbrand - *

 

6.     Vävlabb                                                                                                                  T157 (T166, T158, T160, T180)     Roger Högberg

Makinväv                                                                                                                T157                                                 Roger Högberg - Magnus Sirhed

Handväv                                                                                                                 T158                                                 Hanna Lindholm - *

 

7.     Fotostudio                                                                                                             T445                                                 Jan Berg  - *

                                                                                                                                                                             

Spray labb