Huvudmeny

Akademiråd

Akademirådet för Akademin för textil, teknik och ekonomi har en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning. Rådet består av sex externa ledamöter. 

Uppdrag

Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan. I sin rådgivande funktion förväntas rådet stödja ledningen med idéer och konstruktiv feedback.

Rådet ska medverka till att akademin utvecklar en verksamhet inom utbildning och forskning med allt högre kvalitet och en stark internationell konkurrenskraft. En viktig funktion är också att främja samarbetet mellan akademin och näringsliv/samhälle vad gäller forskning och utbildning.

Rådets möten ska vara ett forum för strategiska diskussioner vad gäller akademins utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Utgångspunkt för detta är omvärlds-, kvalitets- och resultatanalys av akademins verksamhet.

Rådets sammansättning

Rådet består av sex externa ledamöter med en mandatperiod på 2-4 år. Ledamöterna ska var och en representera erfarenheter från verksamhet med koppling till akademins verksamhetsområden. Studenter har rätt att vara representerade med tre ledamöter med en mandatperiod om ett (1 år).

Utöver det ingår akademichefen och en sekreterare för akademirådet. Rådet leds av akademichef. 

Möten

Rådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. 

Ledamöter

  • Kia Bengtsson Ekström - Arkitekt SAR/MSA samt Chalmers Arkitektur
  • Björn-Ola Kronander – Entreprenör, Progressivity AB 
  • Lars Lilled – Föreläsare/rådgivare social hållbarhet
  • Stina Olén – Ansvar för kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren
  • Cecilia Tall – Generalsekreterare TEKO
  • Oliver Öberg – Studentrepresentant, Civilekonomprogrammet 

Minnesanteckningar