Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Aktuellt

Startskott för projekt för värdig äldrevård

Nya forskningsprojektet INNOVATEDIGNITY ska undersöka sätt att ge värdig vård för äldre människor i Europa. Kathleen Galvin, professor vid University of Brighton och gästprofessor vid Högskolan i Borås, leder det europeiska forskningsnätverket som består av 15 doktorander som kommer att ta sig an kvalitativ forskning kring äldre personer i Europa.

Läs mer om projektets lansering. 

Nytt projekt om AI som beslutsstöd i vården

Ambulans på väg

Konsumtionen av vård ökar i takt med en åldrande befolkning och krav ställs på att öka effektiviteten. Ett treårigt projekt vid Högskolan i Borås strävar nu efter att göra vården mer jämlik och träffsäker, genom att utveckla artificiell intelligens som stöd i akutvården. 

Läs när projektledare Anders Jonsson berättar om projektet.