Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Bild på Laura Darcy och Yvonne Samuelsson

2018-05-29

På besök i Brighton

Yvonne Samuelsson och Laura Darcy representerade A2:s internationella enhet i början av maj då de gjorde en så kallad Erasmus monitoring visit till University of Brighton i England, där akademin har ett långvarigt studentutbyte på kandidatnivå inom det prehospitala området.

Laura Darcy sammanfattar besöket:

­­- Vi togs väl emot av skolans representanter som upplever våra studenter som intresserade, kunniga och trevliga. Samarbetet fungerar mycket bra. Skolan är också tacksamma att deras paramedics tas så väl omhand här i Borås. Vi träffade även vår gästprofessor Kate Galvin och hennes kolleger.