Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Laura Darcy

2018-02-08

Forskning med barnet i centrum omsätts i praktiken på Lekterapin

Laura Darcys forskning om barns upplevelser att leva med cancer uppmärksammas nu av lekterapeuter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. De har med stöd av hennes forskning utvecklat sitt arbetssätt och tagit fram en folder till förskola och vårdnadshavare. Syftet är att öka samarbetet mellan familj, sjukhus och förskola när ett barn blir...

– Detta samarbete med Lekterapi och dess pedagoger är ett lysande exempel på hur omvårdnadsforskning kan omsättas i praktiken även av andra yrkesgrupper – med barnets erfarenheter och behov i centrum, säger Laura Darcy.