Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Arbete pågår

2017-11-30

Nya funktioner på forskningswebben lanserade

Under 2017 har det drivits ett utvecklingsprojekt av den del av högskolans webb som handlar om forskning. Nu är de nya funktionerna lanserade. Under en period kommer det dock att vara lite rörigt, som alltid vid ombyggnad.

– Vi har gjort om både utseende och funktioner med målet att det ska bli lättare att hitta personer och information inom vår forskning. Därför har vi gjort det tydligare att vår forskning utgår ifrån sex prioriterade områden, och att det är områden som skiljer sig från varandra. Tidigare var mycket av materialet styrt via mallar, men nu finns möjlighet att tydligare anpassa innehållet efter målgrupp. Vi har gjort det lättare att söka efter personer som jobbar med forskning och tagit fram en...