Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Jenny Johannisson

2018-11-07

Ny tf. prorektor fram till årsskiftet

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor från den 19 november och fram till årsskiftet. Det beslutade högskolans styrelse vid ett extrainsatt telefonmöte den 6 november.

Högskolans prorektor Jörgen Tholin avslutar sin anställning på Högskolan i Borås till årsskiftet och kommer att vara tjänstledig med efterföljande semester från den 19 november. Styrelsen har utsett Jenny Johannisson som tidigare varit vicerektor för forskning som tillförordnad prorektor fram till sista december i år.