Huvudmeny

Biblioteksfrukost


Tid: 2017-11-22, 08:00 — 08:50
Plats: Biblioteket

Biblioteket bjuder på frukost och en kort föreläsning.

Filterbubblor och källkritik

Pieta Eklund & Sara HellbergVad är egentligen filterbubblor? Är det ett problem? Hur kan man i så fall komma runt dem? Under denna Biblioteksfrukost ger Sara Hellberg och Pieta Eklund en förklaring av begreppet filterbubblor och hur du kan hantera dessa i dagens informationssamhälle.

Läs mer om Biblioteksfrukost och anmäl dig här.