Huvudmeny
Lotta Dalheim Englund

Lotta har ordet 20180829

Tack för bra utvecklingsdagar i Falkenberg! Jag känner att vi fick goda möjligheter att diskutera angelägna frågor för oss med extra fokus på vår arbetsmiljö och värdegrund, men också på aktuella frågor i våra sektioner. Utvecklingsdagarna har blivit viktiga uppstartsdagar på det nya läsåret och det märks att vi är fulla av energi efter en avkopplande semester. Arbetsmiljön ska ständigt utvecklas och jag hoppas verkligen att dagarna gav inspiration till hur vi kan göra saker ännu bättre. Vår arbetsmiljö är vårt gemensamma ansvar. Kul också att Betty Rohdin kunde vara med som avslutning och ge oss spännande inblickar i hur det är att bedriva polisutbildning. Betty har börjat hos oss på 50 % och kommer att jobba med polisutbildningen. Hon har gedigen erfarenhet efter 17 år med polisutbildningen i Växjö.

Just etableringen av nämnda utbildning pågår för fullt med lokaler, ekonomi och inte minst rekrytering av lärare och administrativ personal. Parallellt jobbar vi nu med att sätta budget för 2019 och verksamhetsplanen för 2019-2021. Detta arbete förankras nu runt om på akademin. I mitten av september ska vi lämna in ett underlag till rektor. Högskolan prognostiserat ett minskat antal HST, dock inte på A2, men vi ska givetvis bidra till totalen och ökar därför intagningen på vissa utbildningar redan i höst. I Magisterutbildningen i arbetsvetenskap går vi från 5 till 15 studenter och i Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) ökar vi från 50 till 55. Vi ökar även intaget på vissa fristående kurser. Socialrätten ökar från 50-80 studenter och Ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer går från 50-70 studenter.

Framåt har vi även planer på att kunna starta Sociologi 1-30hp respektive Psykologi 1-30 hp samt att kunna starta Socialrätt varje termin. Vi undersöker också möjligheterna att utveckla en Socialrätt II och att öka OPUS med fem studenter ytterligare från HT 2019. Planer finns också om att starta två nya utbildningar från och med hösten 19: Specialistsjuksköterske-utbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp och Masterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot Prehospital och Intrahospital akutsjukvård.

Sammantaget känns det väldigt bra!

I nuvarande styrelsebeslut ligger utbildningsuppdraget för A2 på 1200 HST varje år fram till 2021. Men denna siffra vill vi gärna öka för 2019 och framåt och något vi kommer att argumentera för i höstens verksamhetsdialoger. Vi har mycket att göra och spännande saker på gång. Precis som det ska vara. Härligt!

Hälsningar
Lotta

Lotta Dalheim Englund

Sommarhälsning från Lotta 28 juni

Det går bra nu. Ja, det gör det verkligen. Vår akademi har framgång tack vare det fantastiska arbete ni gör varje dag. Beskedet från polismyndigheten som kom förra veckan är ett tydligt bevis på det. Härligt! Vi väntar visserligen på ett beslut från regeringen, men känslan är underbar och vi står redo att starta vårterminen 2019, om det är vad polismyndigheten vill. Det kommer att bli en hektisk höst och vi har massor att göra, inte minst med att rekrytera personal till polisutbildningen. Men det kommer vi att klara. Tillsammans.

Fler framgångar är vårens ansökningar och jag tänker närmast på forskningsmedel från Kampradstiftelsen och nu senast EU Horizon 2020 som båda inbringar mycket pengar och som genom vår forskning kommer äldre personer i Sverige och i Europa till gagn. Det känns väldigt bra. Vi har utökat vår doktorandskara inom Människan i vården med två samverkansdoktorander från Fyrbodal respektive SÄS så nu är det 18 doktorander i vår forskarutbildning. Bra också att vi har en ekonomi i balans och när jag säger det menar jag att vi klarar vårt uppdrag och utbildar de vi är satta att göra. Vårt fina resultat ger oss förtroendet att växa. Än är det för tidigt att berätta, men vi jobbar stenhårt på att utöka vår utbildningsportfölj med fler kurser. A2 växer. Härligt igen!

Nästa vecka åker jag till Almedalen några dagar för att delta på högskolans olika seminarier och debatter. Det är ett givet tillfälle för oss, med så många beslutsfattare och media på plats, att berätta om vår viktiga verksamhet. Från oss medverkar bland andra Malin Jakobsson och Maria Lundvall som på seminariet den 3 juli föreläser om ungas ökade psykiska ohälsa. Med finns också Laura Darcy med sin unika kompetens inom barnområdet.

Följ oss gärna på: http://www.hb.se/almedalen2018

Ha en riktigt härlig och avkopplande sommar. Vi ses i augusti igen!

Soliga hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 30 maj

144 polisstudenter med start våren 2019 – det är vårt erbjudande till Polismyndigheten som vi nu lämnar in i vår intresseanmälan. Konkurrensen om ett femte lärosäte i väst är hård från Halmstad och Högskolan Väst, men vi hoppas såklart på ett positivt besked från regeringen. Vi har gjort allt vi har kunnat för att presentera ett så bra upplägg som möjligt. Vår ansökan är stark. Jag återkommer så fort vi vet mer. Jag vill i sammanhanget rikta ett särskilt tack till Eva-Lotta och Anne-Sofie, som har jobbat så otroligt målmedvetet och ambitiöst med detta. Tack!

Ansökningsperioden för våra utbildningar har löpt ut, men vi har fortfarande några utbildningar öppna för sen anmälan. Det totala söktrycket är lägre på programnivå jämfört med 2017, vilket är samma trend som övriga program på högskolan visat de senaste två åren. Vad nedgången beror på ska analyseras centralt, men glädjande är att antalet förstahandsväljare till våra program på A2 har gått upp med drygt 10 procent jämfört med förra året, vilket är väldigt positivt. Nu hoppas vi på rätt sökande som också slutför sina studier. Mantrat är att öka genomströmningen och minska avhoppen. Måste också nämna Socialrätten - 1643 sökande till 50 platser! Wow, vilket intresse och vilken bra tajming
att vi nu har denna kurs i vårt utbud.

På tal om utbildningar så ser vi över utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen. Vi är mitt i den process och jag får återkomma med mer information längre fram, men det jag nu kan säga är att den nya utbildningsplanen syftar till att ge större utrymme för vård som bedrivs i kommunal regi eftersom både dagens och morgondagens vård i allt större utsträckning bedrivs i hemmet. Vi behöver också revidera den termin av utbildningen som innehåller verksamhetsförlagd utbildning i somatisk vård på sjukhus eftersom vi har problem med att hitta tillräckligt med VFU platser för våra studenter.

Jag vill också nämna några ord om vår ambition att etablera ett nytt toppmodernt forskningslabb för prehospital akutsjukvård med möjligheter att simulera alla processer i t.ex. ett ambulansuppdrag. Vi tänker oss en anläggning där vi på Högskolan i Borås ihop med ambulansorganisationer, andra lärosäten och näringslivet aktivt samverkar för att tillsammans utveckla ambulanssjukvården. Den snabba utvecklingen inom området, kontexten och behovet av forskning kan även tillämpas på annan ”blåljusverksamhet” som polis och räddningstjänst. Också verksamheter som kommunal hemsjukvård, militär verksamhet och sjöfart kan ha nytta av att kunna bedriva verklighetstrogen forskning i skiftande miljöer och situationer i simulerad miljö. Vi vill skapa ett regionalt, nationellt och internationellt simuleringslaboratorium. Vi arbetar i skrivande stund med att skicka in ansökningar om finansiering, för att kunna påbörja arbetet på allvar och att säkra driften. Vårt mål internt är att kunna öppna redan under år 2020.

Och som vi nämnde på senaste akademimötet jobbar vi också med att stärka KTC. Första steget är att se över organisationen och vi tillför nu kompetens med en sjuksköterska från SÄS som kommer att jobba halvtid på KTC och vi hoppas kunna slutföra ett avtal till med SÄS om ytterligare en halvtid. Vi vill expandera verksamheten, såväl internt som externt genom att bedriva och erbjuda simulering av bästa klass till fler intressenter.

Till sist några saker: glöm inte CAV-seminariet 31 maj då vi fortsätter diskutera arbetslivet efter metoo, temadagen 7 juni om internationalisering och inte minst att anmäla er till utvecklingsdagarna 20-21 augusti då vi kommer jobba vidare med vår arbetsmiljö.

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 27 mars

Först och främst så vill jag tacka alla inblandade för ett intressant och givande CAV-seminarium om #metoo som gav ett bra tillfälle till diskussion och reflektion. Jag ser redan framemot nästa seminarium som planeras till maj där vi fortsätter att lyfta detta viktiga ämne.

Jag vill gratulera Tora Nord som disputerade vid Karlstad universitet i förra veckan med sin avhandling om den svenska arbetslinjen. Grattis till din utmärkta insats! Tora tillträder nu också som studierektor för Sektionen för arbetsliv och välfärd och det känns mycket bra.

Några rader om kvalitet. Som ni vet kommer UKÄ (Universitetskanslersämbetet) att granska Högskolan i Borås under året. Vi har nu i uppdrag att sammanställa kvalitetsarbetet på akademin som underlag till högskolans självvärderingsrapport, som tas fram inför UKÄ:s platsbesök i höst. Mejl om detta kommer att skickas ut. Här vill jag att vi alla hjälps åt. Det är lätt att komplicera kvalitet och se det som något svårt, men det är ju egentligen inte, försök tänka: kvalitet är ju det vi gör hela tiden. Så försöker i alla fall jag tänka när jag jobbar med frågorna.

Antagningen till hösten pågår som bäst och vi har generellt sett ett högt söktryck på våra utbildningar. Våra specialistutbildningar har ju i år haft en tidigare ansökningstid 15 februari till 15 mars. Glädjande är att samtliga utbildningar har fler sökande än antalet platser. Men på några utbildningar är förstahandsvalet till oss något lägre än antalet platser, så vi får avvakta tills vi vet mer hur antagningen blir och om vi fyller alla utbildningar. Våra övriga program och kurser har sista ansökningsdagen är 16 april, så här får vi återkomma. Vår stora utmaning är ju som vi alla vet att öka genomströmningen och minska avhoppen från våra utbildningar. 

Jag vill passa på att slå ett slag för högskolans Hållbarhetsdag den 18 april. Försök frigöra tid och ta del av programmet som ni hittar här.

Och sist men inte minst så önskar jag er alla en riktigt Glad Påsk med hopp om att våren nu också kommer på allvar. Efter denna långa vinter längtar jag efter sol och värme.

Lotta

Lotta har ordet 9 februari


Från och med detta nyhetsbrev testar vi ett nytt grepp och låter Lotta säga ordet på film istället för att skriva detsamma. Lämna gärna återkoppling på vad ni tycker!

Lotta har ordet 20 december

Året går mot sitt slut och jag summerar ett händelserikt år med mycket undervisning som är vår grund och relevant forskning som rönt en hel del uppmärksamhet. I år var också året då vi startade vår efterlängtade forskarutbildning inom ”Människan i vården” och under hösten hade vi ett intensivt arbete med att lämna in högskolans intresseanmälan om att starta polisutbildning. Nu vet vi att Polismyndigheten har gett Malmö klartecken att starta polisutbildning i södra Sverige vårterminen 2019. Det formella beslutet kommer att fattas av regeringen. Vi gratulerar Malmö till framgången!

Polismyndigheten har också meddelat oss att de inte kommer att påskynda något beslut om väst, utan följer ursprunglig plan, vilket innebär att vi kommer att få besked först i maj och det gör att vårt erbjudande om att starta polisutbildning 2018 inte längre är aktuellt. Men vi låter oss inte nedslås av det, tvärtom, vi kommer att verka för att hålla intresset vid liv och engagemanget i frågan kring Borås som det självklara alternativet. Vi är optimistiska och vi har bra uppbackning från staden och från våra kranskommuner.

Under senhösten påverkades vi alla av den tryckvåg som följde av #metoo uppropet, så även inom akademin i Sverige. Om detta har jag tagit upp på våra senaste möten hos oss och jag hoppas inte det är otydligt för någon om vad som gäller samt hur vi ska agera. Det är nolltolerans mot trakasserier och jag uppmanar alla att samtala med din chef om det finns något som upplevs fel. Jag vill företräda en verksamhet där vi är hundra procent trygga i att uttrycka vad vi känner och tycker och att vi behandlar varandra, och alla vi möter, med stor respekt.

Som jag tog upp på akademimötet i samband med julbordslunchen i dag, så har vi jobbat klart verksamhets- och handlingsplanen för 2018. Den är klar, känns mycket bra och efter att den godkänts av rektor med flera så kommer vi att mejla ut den till alla på akademin. Planen är ett aktivt dokument och kommer så att vara under nästa år, vilket ju är hela poängen med att ta fram den. 

Nu hoppas jag att du tar ledigt ett tag och fyller på batterierna, umgås med nära och kära och får en avkopplande ledighet. Jag önskar Dig och dina nära och kära en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Vi ses 2018!

Kram
Lotta

Lotta har ordet 10 november

På tisdag 14 november lämnar vi in vår intresseanmälan om att bedriva polisutbildning i Borås. Det är ett proaktivt strategiskt beslut för att visa vår uppriktiga vilja och framför allt vår förmåga.

Med samarbetsavtalet som vi slöt i onsdags tillsammans med Göteborgs universitet så säkrar vi också att vi har all nödvändig kompetens inom samtliga akademiska områden. Jag tycker att det underlag vi nu lämnar in är mycket trovärdigt och jag vill framför mitt stora tack till alla inblandade för det fantastiska arbete som ni har genomfört under hösten. Tack!

Nu stundar förhoppningsvis en period av lite mer lagom arbetstempo och på min agenda står budgetdialog och bemanningsplanering inför 2018. Mer om detta kommer jag att berätta om i december när vi har både akademimöte och jullunch.

Under perioder som nu när vi presterar vårt yttersta och har så högt arbetstempo är det viktigt att vi inte glömmer av vårt grundfundament, vår goda arbetsmiljö. Det är tack vare den som gör att vi är på topp, orkar och trivs. Vi har alla ett ansvar att den bibehålls och utvecklas. Senaste temadagen om just arbetsmiljö definierade vi ett antal områden som vi vill arbeta extra med under 2018 och dessa är arbetstakt, effektivitet och målkvalitet. Bra och viktiga områden vars aktiviteter som nu lämnats in bildar underlag för kommande
handlingsplan.

Vi alla är vår arbetsmiljö!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 9 oktober

Hösten är här och verksamheten på akademin är i full gång. Jag hoppas att ni alla är inblandade i spännande uppdrag och känner mening i det ni gör. I veckan har Ann-Sofie skickat ut den preliminära verksamhetsplanen för att ni ska ha möjlighet att ge synpunkter på innehållet och på de VAD-satser som är formulerade. Jag skulle uppskatta om ni också kunde formulera några HUR-satser utifrån VAD-satserna. Dessa HUR- satser kommer sedan att utgöra aktiviteterna i vår handlingsplan.

Den 18 oktober har vi temadag på A2 och då kommer vi också att jobba vidare med resultaten på vår medarbetarundersökning och det arbete vi påbörjade på utvecklingsdagarna i Varberg.

På min agenda står fortsatt mycket förberedelsearbete för att kunna starta utbildningen av framtidens poliser. Vi hoppas att vi kan formulera en ansökan som faller polismyndigheten i smaken. Vi är i ett intensivt planeringsskede med fokus på innehåll och jag är övertygad om att Högskolan i Borås har utomordentliga förutsättningar för att utveckla svensk polis mot effektivitet, kvalitet och reflektion. Något jag också berättar mer om i artikeln som du kan läsa på vår nya samlingssida på hb.se: ”Startpunkt för framtidens poliser”, där vi lyfter fram vad vi gör och var vi står i arbetet.

Jag vill också slå ett slag för vår första disputation inom området Människan i vården. I juni 2016 fick vi examensrätt på forskarnivå och nu den 13 oktober är det dags för vår första doktorand Gabriella Norberg Boysen att disputera med sin avhandling "Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan - ändamålsenlig vårdnivå för patienter med primärvårdsbehov".

Ett stort lycka till Gabriella!

Hälsningar

Lotta

Lotta har ordet 31 augusti

Först och främst. Välkommen tillbaka efter sommaren och Tack för bra utvecklingsdagar i Varberg. Jag vill också framföra ett extra tack till medarbetarna på Sektionen för arbetsliv och välfärd. Guldkorn till er för utmärkt planering och genomförande, vilket också märks i den återkoppling som kommit in från dagarna. Tack till alla för ert engagemang. Nu bygger vi laget!

Närmast på min agenda står givetvis ett varmt välkomnade av alla studenter och ett fortsatt intensivt arbete med att fylla de återstående platser som fortfarande finns. Jag vill också hälsa välkommen till våra nya doktorander inom Människan i vården och samtidigt till alla nya på akademin! Ni blir ett härligt tillskott till vår redan starka akademi.

Våra studiebesök på landets polishögskolor går vidare. Före sommaren besökte vi Linnéuniversitet i Växjö och i förra veckan besökte vi Södertörns högskola i Stockholm. Med besöken samlar vi in värdefull kunskap och vad vi behöver ta med i våra underlag för att stå så redo som möjligt inför vår ansökan. I september åker vi till Umeå för att stifta bekantskap med det tredje lärosätet i Sverige som erbjuder polisutbildning, förhoppningsvis blir Högskolan i Borås och A2 det fjärde.

Tittar vi mer internt A2 så jobbar vi vidare med vår medarbetarenkät. Resultatet är genomgående bra och vi har en välmående verksamhet där vi trivs och vi gör många bra saker. Men det finns också saker vi måste bli bättre på! Sektionerna tar nu arbetet vidare för att vi tillsammans ska bli ännu bättre.

Nu stundar också en period när löner ska sättas. Vissa av er kommer efter information och utbildning att ha lönesättande samtal med närmsta chef. Detta är något som vi alla ska ha i sinom tid men vi startar i mindre skala. De som kommer att beröras denna gång kommer inom kort att få information.

Ni har väl sett att det ordnas after work 6 september. Vilket trevligt initiativ! Tyvärr har jag förhinder denna gång, men jag hoppas att så många som möjligt av er kommer för att hälsa varandra och våra nya medarbetare välkomna till A2. Låt det vibrera!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 22 juni – sommarhälsning

Lotta Dalheim Englund summerar terminen och menar att vi har mycket att vara stolta över. ”Alla är delaktiga i de framgångar som vi har nått”, skriver hon.

Vilket år! Och hjälp vad vi har presterat! Det är jättekul att vara akademichef på en akademi där alla bidrar utifrån sin funktion på ett fantastiskt sätt – alla är delaktiga i de framgångar som vi har nått.  

Vi har startat nya utbildningar på specialistnivå, magisternivå och vi har startat vår forskarutbildning. Vi utvecklar vår pedagogiska didaktik hela tiden. Vi har utvecklat vårt KTC, kliniska träningscentrum, och det finns planer på att hyra ut det för att på sikt kunna bli självförsörjande.

Polisutbildning

Tidigare i vår gick inrikesminister Anders Ygeman ut och sa att Borås är en möjlig utbildningsort när 10 000 fler polisanställda behövs fram till 2024. Vad händer när en minister säger på detta viset? Jo, då måste en högskola vakna och vi vaknade väldigt snabbt.  

Vi gör research, diskuterar innehåll, läser kursplaner och utbyter erfarenheter genom studiebesök o.s.v. Vi har tagit kontakter med Borås Stad, högt uppsatta politiker, chefer inom polisen och mark- och fastighetsägare. Högskolan arbetar aktivt för att förbereda en polisutbildning och har styrelsens fulla stöd, vilket ni också kunde läsa om i nyhetsflödet förra veckan.

Får vi polisutbildningen till Borås ökar inte bara vår volym utan även vår ekonomi, och det är positivt för både högskolan och staden. Det finns flera kopplingar till den verksamhet som vi bedriver i dag och många av oss har god erfarenhet av att bygga upp ett ämne och akademisera det.

Ringar på vattnet
Lyckosamma saker kommer sällan ensamma, som jag brukar säga. I årets upplaga av Studentbarometern, där studenterna får säga sitt, fick vi fina omdömen. Svarsfrekvensen var dock låg men jag tycker ändå att vi ska glädjas åt detta positiva resultat.

Vad gäller medarbetarenkäten visar den att vi har en arbetsmiljö som skapar goda möjligheter att utföra våra arbeten på ett bra sätt. Det betyder inte att vi inte har saker att jobba på, det vill jag understryka. Mer om detta på utvecklingsdagarna 17-18 augusti.  

Vi ökar våra ansökningar för externa medel hela tiden och vi ansöker inte bara, vi tilldelas också medel. Vår publiceringstakt ökar och vi skriver debattartiklar och är ute i samhället och undervisar – vi fullföljer vårt uppdrag fullt ut. Vi har också utvecklat administrativa processer och samverkan internt på ett väldigt bra sätt.

Semester på ingång
Det finns fler saker att ta upp, som exempelvis hur vi utvecklar vår organisation genom att skapa två sektioner eller vår medverkan i Almedalen. Men någonstans måste jag sätta punkt. Vi har åstadkommit mycket och vi är nog alla i behov av sommar, sol och ledighet.

Jag är stolt över oss! Vi är en akademi som siktar framåt med kraft och potential, kompetens, vilja, goda hjärtan och arbetsglädje.

Önskar er alla en riktigt härlig och vilsam sommar!  Själv har jag semester denna vecka och befinner mig på husvagnssemester med ”Maja” och Peder i Norge!

Lottas hugvagn "Maja"

Hälsningar Lotta

Lotta har ordet 18 maj

Resultaten från medarbetarenkäten har kommit och i stort sett ser det ljust ut för vår akademi. Det ser jag som ett uttryck för vår gemensamma strävan att ha det så bra som möjligt på arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö och vi kan alltid göra mer, förbättra och utveckla – tillsammans. Enkätresultaten ger oss riktning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet som vi påbörjar på utvecklingsdagarna i Varberg 17-18 augusti. 

80 procent av oss på akademin besvarade enkäten, vilket ger oss ett bra underlag. Tack!

Apropå utvecklingsdagarna hoppas jag att ni alla har fått inbjudan som gick ut i slutet på förra veckan. Det är med förväntan som jag ser fram emot dessa dagar som Sektionen för arbetsliv och välfärd tagit ett stort ansvar för. Under våren har de planerat innehåll på temat arbetsmiljö.

Om du inte redan har anmält dig, så gör det i länken nedan senast 26 maj. Jag uppmuntrar också verksamhetsstöd, knutna till A2, att delta på utvecklingsdagarna.

Anmäl dig här.

Vidare är det fantastiskt att vi har lyckats kommunicera vikten av vår forskning på ett sätt som gör att finansiärer vill satsa på oss. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad tillkännagav tidigare denna månad att Högskolan i Borås får drygt två miljoner kronor till sex forskningsprojekt. Tre av dessa projekt tillhör oss och ytterligare ett har vi kopplingar till. FoU Sjuhärad Välfärd tilldelas medel för att utvärdera en behandlingsmetod för barn med ADHD där Göran Jutengren är starkt involverad. Stort grattis till alla inblandade!

Vi fortsätter vår turné där vi i ledningen tillsammans med forskare träffar olika samarbetspartners för att undersöka eventuella samarbeten. Tidigare i veckan besökte vi Skaraborgs sjukhus för att diskutera externfinansierade samverkansdoktorander.

Även i år deltar akademin med ett seminarium i Almedalen och denna gång handlar det om patientsäkerhet. Hur kan vi öka patientsäkerheten? Går det att åstadkomma redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg? Magnus Hagiwara, Lina Palmér och Anders Sterner deltar i seminariet och Lars Sandman agerar moderator.  I panelsamtalet kommer bland annat Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet och Eva Estling, samordnare patientsäkerhet på SKL att delta.

Jag har föreslagit Katarina Karlsson som ny studierektor i och med organisationsöversynen som träder i kraft 1 september. Ärendet ska nu fackligt förhandlas så från min sida är detta ett förslag, men om det går igenom så blir Katarina en av fyra studierektorer i den nya ”vårdsektionen”. Mer information kommer när förhandlingarna är klara. Gunilla Carlsson kommer att ta kontakt med de medarbetare som tillhör studierektorsområdet.

Avslutningsvis vill jag påminna om temadagen den 31 maj om internationalisering.

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 20 april

18 april var sista ansökningsdagen för höstens utbildningar och som ni säkert har läst har söktrycket gått ner något, två procent utslaget på landets lärosäten. Nedgången beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Högskolan följer den nationella trenden och akademins siffror analyseras i nuläget. De utbildningar som har flest sökande på Högskolan i Borås är sjuksköterskeutbildning, följd av civilekonomprogrammet, ekonomutbildningen, webbredaktör på distans samt administratörprogrammet.

Även sista ansökningsdag för att söka någon av våra doktorandtjänster har passerat. Vi fick in 31 ansökningar totalt och det ska vi vara nöjda med. Nästa steg i processen är att projektansvariga granskar ansökningarna och kallar intressanta kandidater till intervju.

Organisationsöversyn pågår

Processen kring organisationsöversynen är i full gång. Det är beslutat att akademin kommer att delas in i två sektioner, en för arbetsliv och välfärd och en för vård, från och med 1 september 2017. I tisdags hölls en förhandling om studierektorsområden med tillhörande personal. Så fort beslut är fastställt kommer samtliga medarbetare att informeras.

Den 3 maj, på nästa akademimöte, kommer vi att tala om översynen och det ges möjlighet att ställa frågor. Har ni frågor redan nu så är ni välkomna förbi mitt rum.  

I och med organisationsöversynen finns nu ett vakant uppdrag som studierektor i den nya ”vårdsektionen”. Jag hoppas att det finns ett stort intresse för ledarskap på vår akademi och jag ser fram emot att få ta del av många intresseanmälningar till detta spännande uppdrag. Skicka intresseanmälan till mig via mejl senast 28 april. Frågor om uppdragets innehåll besvaras av sektionschef Gunilla Carlsson.

Stark kandidat till polisutbildning

Innan påsk fick vi veta från den socialdemokratiska partikongressen att Borås är den starkaste kandidaten till en polisutbildning i Västsverige. Så här sa Björn Brorström bland annat i ett pressmeddelande om det hela:

”Vi har sedan tidigare uttryckt en vilja att satsa på en socionomutbildning vid högskolan och har också begärt ett höjt takbelopp för detta. Skulle vi få möjlighet att utbilda socionomer ser jag en intressant koppling mellan socionom- och vårdutbildningar och den tänkta polisutbildningen. Tillsammans skapar de en stark miljö som är av nationellt intresse”.

Högskolan går omgående igång med att undersöka hur andra lärosäten som redan har polisutbildning arbetar och vilka utbildningsmiljöer som behövs. Ingenting är klart men det är glädjande att vi är en stark kandidat.

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 16 mars

Det behövs en akademi där allas kompetens tas tillvara och där alla har samma förutsättningar och möjligheter. Som ett litet steg i rätt riktning handlar akademins temadag den 22 mars om jämställdhet och lika villkor, och jag ser det som angeläget att så många som möjligt deltar. Här finns mer information och anmälan.

På samma tema skrev Björn Brorström ett blogginlägg den 8 mars som jag varmt rekommenderar. Läs inlägget ”Akademins system inte rättvist mot kvinnor” här.

Snart har vi kommit halvvägs in i terminen och i går öppnade webbanmälan till höstens kurser och program.  Vi hoppas på ett gott söktryck och att de marknadsföringsinsatser som har gjorts under året ger resultat. Fortsätt prata varmt om våra utbildningar, vi gör ett fantastiskt jobb!

Vad gäller forskarutbildning Människan i vården gläds vi åt att flera av våra tidigare doktorander, som varit antagna vid Jönköping och Linné, valt att fortsätta sina forskarstudier i högskolans regi. Redan den 27 april sker en första introduktion till forskarutbildningen och den 1 september startar vår första obligatoriska kurs ”Människan i vården; teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner”.

Fredag den 13 oktober disputerar Gabriella Norberg Boysen och blir därmed den första som disputerar hos oss. Hurra!

I förra veckan skickade jag ut information via mejl om organisationsöversynen. Utifrån inkomna synpunkter och ytterligare diskussioner i sektionschefsgruppen har jag för avsikt att gå vidare med grundförslaget om att akademin organiseras i två sektioner, en för vård och en för arbetsliv och välfärd.

När det gäller områdesindelningen i ”vårdsektionen” är min intention att utveckla grundförslaget till att omfatta två områden, istället för tre. Det som har vägt tyngst i mitt ställningstagande att föreslå två områden är de synpunkter som framkommit och som handlar om att värna sjuksköterskeutbildningen, dess progression och att minimera ”barriärbyggande” inom såväl sjuksköterskeutbildningen som mellan grund- och avancerad nivå.

Har ni undringar angående detta, tveka inte att kontakta mig.

Den här veckan har jag och flera med mig återigen besökt Høgskolen i Østfold för att underhålla relationerna. Vi hoppas på goda samarbeten inom både forskning och utbildning, och utan att säga för mycket tycker jag att det ser ljust ut. Det potentiella samarbetet bygger på ömsesidiga intressen.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi har gjort flera ansökningar om externa medel. Nu ser vi fram emot utdelning!

Hälsningar Lotta

Lotta har ordet 2 februari

Lotta Dalheim Englund tar upp det som vi hunnit med hittills i år, en dryg månad in i 2017. Dessutom berör hon förslaget om organisationsöversyn, den nya verksamhetsplanen och högskolans mål för hållbar utveckling.

2016 var ett bra år och vi har mycket att vara stolta över, och faktum är att detsamma gäller för 2017. Vi har hälsat nya studenter välkomna och önskat nyexaminerade studenter lycka till, vi har skapat relationer med samarbetspartners, vi har invigt Kliniskt träningscentrum, KTC, och några av oss har redan fått artiklar publicerade, för att nämna några saker.

I april startar forskarutbildningen Människan i vården och inom kort utlyser vi sex doktorandtjänster.

För två veckor sedan fick vi besök av Høgskolen i Østfold som är en strategiskt viktig samarbetspartner till Högskolan i Borås. Vår förhoppning är att de ska förlägga doktorander till vår forskarutbildning. Vi har inlett givande diskussioner men ingenting är klart än, det vill jag vara tydlig med. Den 14 mars reser högskolans ledning till Østfold för att underhålla relationerna.

Extra glädjande var det att lyssna till våra forskargruppsledare som presenterade forskargrupperna när Østfold var här. Grupperna är väl profilerade och vi har skapat en organisation kring forskningen som visar hur kompetenta vi är!

För er som inte var med på sektionsmötena i förra veckan vill jag meddela att akademiledningen föreslår att akademin from 1 juli delas in i två sektioner. Det innebär att sektionen för arbetsliv och välfärd förblir oförändrad medan de övriga tre sektionerna slås samman till en vårdsektion. För- och nackdelar med förslaget diskuteras och sektionerna samt fackliga representanter kommer att hållas informerade om organisationsöversynen. Mer information kommer också på akademimötet den 15 februari kl. 10:00-11:30 i E310.

Vad gäller akademins verksamhetsplan så är den inlämnad och klar. Vi har startat upp många verksamheter under 2016 och nu ska vi se till att förvalta dem väl och ägna oss åt fortsatt utvecklingsarbete. Läs hela VP:n här

Nu är högskolans mål för hållbar utveckling för perioden 2017-2019 klara och i mars ska högskolans arbete för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna granskas. Akademiernas samordnare för hållbar utveckling och berörda ansvariga inom utbildningsverksamheten kommer att involveras i arbetet. Läs mer om det här

Dessutom är det dags att nominera kurser till vårens HU-diplomering. Senast den 31/3 ska nomineringen lämnas in och diplomeringsceremonin äger rum den 11 maj. Läs mer om det här

Slutligen, en extra påminnelse om visningstillfällena för digital resultatrapportering i nya Ladok. 15 olika tillfällen ges under v. 8, 9 och 10.

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 22 december

Lotta Dalheim Englund blickar lite bakåt men mest framåt i årets sista ”Lotta har ordet”. Hon menar att vi står inför många spännande utmaningar under 2017.

Vilket år! Det är verkligen välförtjänt julledighet som väntar oss alla. Julen står för dörren och ibland känns det som att allt, precis allt, måste bli färdigt innan tomten kommer. Men det finns ju ett nytt år och nya möjligheter som väntar runt hörnet – vi har mycket att se fram emot.

Det som jag och många med mig ser fram emot extra mycket är starten av vår egen forskarutbildning i april 2017. Jag är så otroligt stolt över allas insatser som lett fram till att vi tilldelades examensrättigheter på forskarnivå i våras.  Det är en kvalitetsstämpel som vi förtjänar!

I februari utlyser vi sex doktorandtjänster och ni är flera som arbetat med de doktorandplaner som ligger till grund för tjänsterna. Totalt har 20 planer tagits fram och efter en första gallring i forskarrådet har 14 har gått vidare till nästa steg. Efter ytterligare bedömning, av Jenny Johannisson, Margaretha Ekebergh och Göran Jutengren, fattar jag det slutgiltiga beslutet om vilka doktorandtjänster som ska utlysas.  

Den 19 januari inviger vi Kliniskt träningscentrum (KTC) och ni får gärna skicka inbjudan (länk till anmälningssida) vidare till externa aktörer som ni vill ska få uppleva vår högteknologiska miljö. KTC är en stor satsning för akademin och vi kommer att göra ytterligare satsningar för att utveckla miljön under 2017.

Dagen efter, den 20 januari, kommer representanter från Högskolan i Østfold till Borås för att få reda på mer om akademin och högskolan. Vi besökte dem för några veckor sedan och nu är det deras tur att besöka oss. Förhoppningen är att vi ska inleda ett gott samarbete med våra norska kollegor.

Sist men inte minst. Tack för alla era insatser inom utbildning, forskning och samverkan under året. Med det sagt vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Hälsar
Lotta 

Lotta har ordet 17 november

Starten av en egen forskarutbildning närmar sig. Just nu pågår samtal med andra lärosäten och aktörer för att undersöka möjligheten att placera doktorander vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Det med mera berättar Lotta om den här gången.

I april 2017 planerar vi att köra i gång forskarutbildningen och arbetet med doktorandrekryteringar pågår för fullt. Befintliga doktorander inom vårdvetenskap, som är inskrivna på andra lärosäten, kommer att erbjudas en plats här och dessutom tillkommer sex nyrekryteringar.

Som ett led i det arbetet befinner jag mig i dagarna vid Høgskolen i Østfold som är en strategisk samarbetspartner till Högskolan i Borås. Här träffar vi ledning och professorer inom ”sykepleie” (omvårdnad) för att prata om det finns ett intresse för dem att placera doktorander hos oss.

Østfold är en av flera aktörer som vi kommer att föra den här typen av samtal med. En plan för hur vi ska marknadsföra oss under våren 2017 tas nu fram.

I går hade vi gemensam temadag på akademin för att följa upp arbetet kring arbetsmiljöfrågor. Det är något som jag ser som viktigt att vi ständigt arbetar med. Stort tack för engagemang och värdefulla synpunkter både vad gäller den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Vidare är Anitra Steen en av två samordnare som utsetts av regeringen för att Ericsson-anställda ska få nytt jobb. Den 21 november kommer hon hit för att samtala med Björn Brorström om hur högskolan kan vara behjälplig i det som händer.

Den 1 december håller Centrum för arbetsliv och vetenskap seminarium på liknande tema. Läs mer om det här.  

Invigning av Kliniskt träningscentrum, KTC, är planerad till 19 januari, så boka in det i kalendern redan nu. Mer information kommer längre fram.

I början av månaden skickades preliminär verksamhetsplan med tillhörande bilagor ut per mejl. Fram tills i morgon, den 18 november, finns det möjlighet att komma med synpunkter, vilket flera av er redan gjort, bra!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 20 oktober

Just nu är budgetfrågor i fokus för att skapa bra förutsättningar för framtiden. Lotta framhåller det som särskilt viktigt att det finns utrymme för nyrekryteringar. Men först gratulationer efter gårdagens glada nyhet.

Vi är så bra! I går under högtiden Days of Knowledge fick vi ytterligare två kurser HU-diplomerade.

  • Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp
  • Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp

Det är glädjande att vi klarar högskolans tuffa hållbarhetskrav och jag vet att det är hårt arbete som ligger bakom. Stort grattis till kursansvariga Eva Fransson, Teija Fredenlund, Agneta Kullén Engström och Maria Wolmesjö.

Hösten är här på allvar och vår verksamhet är i full aktivitet. Det händer mycket, det kan man konstatera. Jag och flera med mig fokuserar på verksamhetsplan och budgetarbete 2017-2019. I förra veckan hölls den årliga budgetdialogen med rektor där vi framhöll akademins behov.

Nyrekryteringar är något som är särskilt viktigt för oss. Det finns behov av både doktorander och seniora forskare, och inte minst en professor i vårdvetenskap. Rekryteringsarbetet sker i linje med den kompetensförsörjningsplan som finns upprättad och i det nybildade forskarrådet diskuteras bland annat inriktning på doktorandtjänster.

En annan viktig fråga under årets budgetdialog är fortsatta satsningar på Kliniskt Träningscentrum, KTC. När jag nämner det vill jag passa på att ge en liten lägesrapport för den KTC-satsning som vi gjorts hittills. Berörd personal får utbildning den här veckan och under hösten/vintern kör vi igång successivt. Till årsskiftet är tanken att vi kör fullt ut.

Jag vill också berätta att Gunilla Carlsson är utsedd till studierektor för forskarutbildning och att Annelie Sandler tar över hennes uppdrag som samordnare för forskning. Vidare ersätter Leif Sandsjö Eva-Lotta Andersson Lidén som samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande och CVS har fått två nya akademiska ledare, Maria Wolmesjö och Rolf Solli.

Det var allt för den här gången!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 23 september


Den här månaden präglas av att vi jobbar på bra med pågående projekt som verksamhetsplan, budget, visionsarbete och forskarutbildning.

Nu har höstterminen tagit fart och arbetet i många projekt är i full gång. Det känns roligt att vi är igång igen efter en välbehövlig semester. Just nu arbetar vi i slutskedet med en preliminär verksamhetsplan och budget. Den ska vara inlämnad sista september. Parallellt arbetar vi med kompetensförsörjningsplaner för att säkra akademins kompetens framöver.

Arbetet med inrättandet av vår forskarutbildning inom Människan i vården pågår. I nuläget behandlas allmän studieplan och kursplaner i FoU-nämnden och i december ska forskarutbildningen förhoppningsvis inrättas av högskolans styrelse.

Vi fortsätter också med arbetet med arbetsmiljön på akademin. En sammanställning är gjord av det som diskuterades under utvecklingsdagarna och detta kommer att följas upp framåt på en temadag.

Jag kan också berätta att fem medarbetare från PreHospen är på konferensen 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care  i Sitges, utanför Barcelona.

Och igår hade vi dessutom möte i akademirådet där vi fick värdefulla synpunkter på akademins visionsarbete.

Hälsningar Lotta

Lotta har ordet 25 augusti

Inför höstterminen tar Lotta fasta på det engagemang som finns bland akademins medarbetare. Arbetet med forskarutbildningen går in i ny fas och extra kraft kommer att läggas på kvalitetsledningssystemet. 

Först och främst vill jag säga tack för två fantastiska utvecklingsdagar i Hindås! Jag tar särskilt med mig två saker: engagemang och vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor om och om igen. 

I gruppdiskussioner, på tu man hand och i det stora hela möttes jag av drivna och lösningsfokuserade kollegor. För egen del bidrog alla idéer och infallsvinklar till nya tankar hos mig. Tillsammans är vi så otroligt kloka och tillsammans kan vi utveckla verksamheten – så tack för allt engagemang!

Det andra som jag vill lyfta från utvecklingsdagarna är arbetsmiljöfrågor. Det är angelägna frågor och vi ska aldrig sluta arbeta med dem. Det är en ständigt pågående process och måste så få vara. Workshopen i Hindås visade att vi har mer att ge inom området. 

Nästa vecka kommer det återigen att myllra av studenter i korridorerna och vi hälsar även tre nya utbildningar välkomna: 

Arbetet med forskarutbildningen går in i en ny fas, ansökan är godkänd och därmed intensifieras planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna starta vår egen utbildning under 2017.

Som ni säkert vet har UKÄ lagt om sitt utvärderingssystem och ska lägga mer fokus på att granska lärosätenas egna kvalitetsledningssystem. Vårt eget kvalitetsarbete, där vi dokumenterar allt vi gör, när, hur och varför, är viktigt för oss. Det kan inte poängteras nog många gånger. Här kommer arbetet att intensifieras under hösten.

Nu några rader om vår organisation. Gunilla Carlsson fortsätter att vara chef både för Sektionen för vårdvetenskap och Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik tills vi tillsatt ny person på den sistnämnda sektionen. Isabell Fridh stöttar upp Gunilla som biträdande sektionschef. Päivi Riestola är chef över de medarbetare som finns inom medicinsk teknik.

Eva-Lotta Andersson Lidén går in som biträdande sektionschef på Sektionen för arbetsliv och välfärd. 

Vad gäller Kliniskt Träningscentrum, KTC, pågår ombyggnationsarbete på plan fem. Målare och snickare arbetar för fullt och när det är klart ska utrustningen installeras. Ventilationsarbetet tog lite längre tid än beräknat, men vi är på gång. Inom kort kommer vi att verkställa vårt eget KTC och det är häftigt!

Nu kör vi igång den här höstterminen tillsammans! 

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 25 augusti

Inför höstterminen tar Lotta fasta på det engagemang som finns bland akademins medarbetare och vikten av att komma iväg tillsammans. Arbetet med forskarutbildningen fortsätter och extra kraft kommer att läggas på vårt kvalitetsledningssystem.

Först och främst vill jag säga tack för två fantastiska utvecklingsdagar i Hindås! Jag tar särskilt med mig två saker: engagemang och vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor om och om igen.

I gruppdiskussioner, på tu man hand och i det stora hela möttes jag av drivna och lösningsfokuserade kollegor. För egen del bidrog alla idéer och infallsvinklar till nya tankar hos mig. Tillsammans är vi så otroligt kloka och tillsammans kan vi utveckla verksamheten – så tack för allt engagemang!

Det andra som jag vill lyfta från utvecklingsdagarna är arbetsmiljöfrågor. Det är angelägna frågor och vi ska aldrig sluta arbeta med dem. Det är en ständigt pågående process och måste så få vara. Workshopen i Hindås visade att vi har mer att ge inom området.

Nästa vecka kommer det återigen att myllra av studenter i korridorerna och vi hälsar även tre nya utbildningar välkomna:

·        Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

·        Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

·        Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Arbetet med forskarutbildningen går in i en ny fas, ansökan är godkänd och därmed intensifieras planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna starta vår egen utbildning under 2017.

Som ni säkert vet har UKÄ lagt om sitt utvärderingssystem och ska lägga mer fokus på att granska lärosätenas egna kvalitetsledningssystem. Vårt eget kvalitetsarbete, där vi dokumenterar allt vi gör, när, hur och varför, är viktigt för oss. Det kan inte poängteras nog många gånger. Här kommer arbetet att intensifieras under hösten.

Nu några rader om vår organisation. Gunilla Carlsson fortsätter att vara chef både för Sektionen för vårdvetenskap och Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik tills vi tillsatt ny person på den sistnämnda sektionen. Isabell Fridh stöttar upp Gunilla som biträdande sektionschef. Päivi Riestola är chef över de medarbetare som finns inom medicinsk teknik

Eva-Lotta Andersson Lidén går in som biträdande sektionschef på Sektionen för arbetsliv och välfärd.

Vad gäller Kliniskt Träningscentrum, KTC, pågår ombyggnationsarbete på plan fem. Målare och snickare arbetar för fullt och när det är klart ska utrustningen installeras. Ventilationsarbetet tog lite längre tid än beräknat, men vi är på gång. Inom kort kommer vi att verkställa vårt eget KTC och det är häftigt!

Nu kör vi igång den här höstterminen tillsammans!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 14 juni


Den här gången talar Lotta så klart om våra nyvunna forskarrättigheter, men också om Almedalen, flyttfrukost och sommarkaffe. Mestadels handlar det om hur bra vi är tillsammans.

Tänk att två veckor redan har gått sedan UKÄ sa ja och vi beviljades examensrättigheter på forskarnivå inom Människan i vården. Jag är fortfarande otroligt stolt över det stora arbete som vi alla har lagt ner. Insatsen har verkligen varit kollektiv och jag vill att var och en tar åt sig. Utan er, utan oss, skulle det aldrig ha gått. Tack! 

Under veckorna har vi fått många grattishälsningar från flera håll. Bland annat från SÄS, kommunerna runt om i Sjuhärad, VG-regionen, Borås Stad, Göteborgs universitet, University of Brighton, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Linnéuniversitet och från medarbetare här på högskolan. Det värmer gott. 

Forskarutbildningsrättigheterna ger oss bättre förutsättning än någonsin att ta oss an det uppdrag vi har, att utbilda och forska för att göra det säkrare, kvalitetsmässigt bättre och tryggare för människan i vården. Det finns skäl att anta att attraktionskraften ökar både vad gäller studenter och medarbetare. Vill ni veta mer om var vi står just nu och vad som händer framöver så läs gärna mer här. 

Jag vill också passa på att nämna att Almedalen närmar sig. Högskolan deltar med rektor och akademier och allt går i hållbarhetens tecken. Lotta Dellve och Maria Wolmesjö kommer att hålla i A2:s seminarium som går under rubriken "Klarar chefer att leda hållbart - och vem bryr sig?". Läs mer om seminariet. 

Flytten mellan våningarna är i gång och varje morgon fram till midsommar kommer det att finnas en enklare flyttfrukost framdukad mellan kl. 08:30 och 10:00 i lunchrummet på E7. Glöm heller inte sommarkaffet på torsdag den 16 juni kl. 14:00.  Det är ett sätt att fira in sommaren och tacka för allas insatser under våren.

Glad sommar!
Lotta