Huvudmeny

2017-05-17 13:17

”Ett ypperligt tillfälle att samverka och knyta kontakter”


Vi sprider vår kunskap ofta. Den här gången ville vi veta mer om Lina Palmér som nyligen var keynote-speaker på svenska barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa 2017.

Lina Palmér på scenDu har deltagit på en nationell barnmorskekonferens, vad bidrog du med?

– Mitt bidrag hade titeln Amning, feminism och sexualitet - en existentiell betraktelse. Föredraget problematiserade synen på kvinnokroppen och framför allt vår syn på bröst och amning utifrån idéhistoriska, filosofiska, feministiska, existentiella och vårdvetenskapliga perspektiv.

Berätta mer!

– Mitt viktigaste budskap var att amning är ett komplext fenomen som är mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Den väcker existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma. 

Är amning ett feministiskt ställningstagande?

– Ja absolut och en kvinnas rättighet.  Vården behöver se amning som en kvinnlig rättighet vilket innebär rätt att amma, rätt att sluta amma om så önskas, rätt att erhålla ett vårdande som gör det möjligt att utöva sin rättighet och framförallt rätt till vårdande som är utformat så att patientperspektivet bejakas.

Vad tar du framför allt med dig från konferensen?

– Jag tar med mig en massa ny kunskap och känner styrka av alla positiva möten med fantastiska barnmorskor som brinner för att vårda kvinnor och deras familjer.

Rekommenderar du kollegor att åka på liknande ”uppdrag”?

– Det gör jag verkligen. Det är ett ypperligt tillfälle att samverka och knyta kontakter med andra, både yrkesverksamma och forskare. Dessutom har vi som forskare en viktig uppgift att förmedla vår forskning så att den blir tillgänglig för andra på ett bra sätt.

Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangerades i år i samarbete med Jönköpings barnmorskesällskap. Temat var ”Var dags sex” och mer än 500 barnmorskor från hela landet samlades på Elmia konferenscenter i Jönköping den 2-3 maj.


Text: Rebecca Lindholm
Foto: Privat