Huvudmeny
Bild på polisbild. Foto: Mostphotos

2017-11-08 15:30

Intensivt arbete med intresseanmälan till polisutbildning


Sedan Högskolan i Borås och Borås Stad i mitten av oktober aviserade sitt intresse till regeringen att bedriva polisutbildning här i staden har arbetet på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd intensifierats ytterligare

Den 14 november planerar högskolan att skicka in sin intresseanmälan till Polismyndigheten om att kunna starta polisutbildning som uppdragsutbildning till hösten 2018. På akademin, som nu har fått totalansvaret att sammanställa anmälan, innebär det bråda dagar.

Ann-Sofie Rihs, akademicontroller och biträdande akademichef, och Eva-Lotta Andersson Lidén, biträdande sektionschef på Sektionen för arbetsliv och välfärd, samordnar arbetet under ledning av akademichef Ann-Charlotte Dahlheim Englund. De berättar om ett spännande men tidskrävande uppdrag under tidspress.

– Ja, nu går all vår tid till att sätta samman en så bra ansökan som möjligt. Tidigare låg akademins ansvar att ta fram innehållet i utbildningen, men nu omfattar det hela projektet med lokaler, ekonomi och allt. Så uppdraget har växt. Jätteroligt och utmanande, säger Eva-Lotta Andersson Lidén som vill passa på att rikta ett tack för det otroliga engagemang alla visar.

– Alla jobbar så dedikerat och fokuserat med detta. Vi känner en stor stolthet över våra fantastiska medarbetare. Tack!

Här finns mycket av kunskapen i de teoretiska ämnena i polisutbildningen och det är framför allt flera medarbetare inom sektionen för arbetsliv och välfärd som nu intensivt arbetar med att ta fram underlag till intresseanmälan.

Förutom relevant forskning finns här också erfarenhet från tidigare uppdragsutbildningar, bland annat Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer i region syd som genomfördes av dåvarande institutionen för vårdvetenskap under åren 2013-2015 på uppdrag av Socialstyrelsen. Kompetens som nu påvisas i anmälan.

Kompetens hämtas i samarbete med Göteborgs universitet
De kompetensområden knutna till polisprogrammet som inte finns vid Högskolan i Borås, exempelvis kriminologi och juridik, kommer att hämtas från bl.a. Göteborgs universitet.

– Den 8 november undertecknades ett lärosätesövergripande avtal mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås hos nye landshövdingen Anders Danielsson, berättar Anne-Sofie Rihs och Eva-Lotta Andersson Lidén .

Färdighetsämnena, såsom vapenträning, körövningar, självskydd, konflikthantering med mera kommer att ske i samarbete med Polismyndigheten själva.

– Utbildningen är en uttalad professionsutbildning med tydlig integration av teori och praktik, vilket också återspeglas i att lärarna som undervisar kommer från så väl akademi som från fältet, förklarar de.

Strategiskt läge
Den 23 maj ska Polismyndigheten rapportera till regeringen på vilka orter i Region Väst och i Region Syd man föreslår att de nya polisutbildningarna ska ligga.

– Här tror vi att vårt geografiska läge har strategisk betydelse, med många polisområden inom Region Väst. Det stora upptagningsområdet av polisiär kompetens ser vi som en fördel i att kunna rekrytera polislärare.

Västra Götaland är ett stort upptagningsområde med totalt 1,7 miljoner invånare, vilket vi också ser som en bra grund för att kunna rekrytera polisstudenter, som idag måste söka sig till andra orter för att kunna studera till polis, säger Eva-Lotta Andersson Lidén.

Långsiktig menar de båda att det arbete som nu sker i och med intresseanmälan också lägger grunden till framväxten av en ny akademisk miljö vid Högskolan i Borås.

– Vi ser detta som starten på uppbyggnaden av en ny utbildnings- och forskarmiljö inom detta område och här måste vi vara trovärdiga i vår kompetensförsörjning, därför satsar vi så mycket på detta och vill verkligen påvisa att högskolan och Borås Stad är redo att långsiktigt starta en polisutbildning, säger Anne-Sofie Rihs.

Polisprogrammet omfattar fem terminer (2,5 år). Anmälan som nu förbereds omfattar i en första antagning 144 utbildningsplatser helfart, campus och 25 platser helfart, distans.