Huvudmeny
Workshop Indien, Mumbai, 30-31 oktober 2017

2017-11-10 08:00

Workshop i Indien om viktiga ämnen


Karin Högberg, universitetslektor och forskare i vårdvetenskap, har varit i Mumbai i Indien 30-31 oktober och genomfört en konferens tillsammans med stiftelsen Narotam Sekshira Foundation i syfte att etablera kontakt med forskare och fältpersonal i Indien för att fördjupa samarbetet kring reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hur har det gått på workshopen?
Bra! Mycket välordnat av Narotam Sekshira Foundation (NSF) - en stiftelse som vi fick kontakt med när vi ordnade konferens i Nairobi, Kenya i våras med UN-habitat med fokus urbana miljöer. NSF och vår svenska grupp (från Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Trollhättan väst) har planerat denna workshop sedan dess. Vi finansierade merparten, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, men NSF gjorde jobbet med själva arrangemanget.

Karin HögbergHar ni lyckats få
till ett fördjupat samarbete

Det blev mer presentationer än förväntat, och lite mindre "grupparbete". Men de som deltog var alla mycket kunniga inom exakt våra områden (mensfattigdom och utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter- SRHR). Så det blev ändå väldigt konstruktiva diskussioner och kontakter knöts inför framtiden.

Vilka deltog?
Främst forskare och professorer från olika discipliner: hälsa, pedagogik, social science men också representanter från non-governmental organizations såsom social workers, som är de som är ute i fält mer i praktiken.

Om vad ska ni samarbeta kring?
Vi ska samarbeta kring design, implementering och utvärdering av den online-utbildning i SRHR som vi byggt upp. Utbildningen inkluderar frågan om mensfattigdom/menshygien. Vi ska även samarbeta kring testning och eventuella modeller för distribution, av mensskyddet SpacerPAD som Lena Berglin docent i textilteknologi vid Textilhögskolan och jag håller på och utvecklar. Man kan se detta som två projekt som hänger ihop. Vi vill inte utveckla en produkt utan att samtidigt tänka på hur den kan distribueras. Vi diskuterade även socialt entreprenörskap och där finns otroligt mycket för oss att lära av Indien.

Vad blir högskolans roll i detta?
Vi har nu flera möjligheter till fortsatt samarbete, dels inom akademin med forskare inom ämnesområdet, dels genom att flera aktörer är intresserade av att ge oss access till fältet. Lena Berglin och jag representerar ju högskolan även om vi har varit något av eldsjälar av hela projektet. Det är ju ett tvärvetenskapligt, akademiövergripande, nationellt och internationellt samverkansprojekt i linje med de globala målen för hållbar utveckling.

Vad är nästa steg i detta samarbete?
Vi måste hem och jobba vidare, etikansökan, användartest, artiklar, massor som ska göras/skrivas. Sen måste vi hålla alla kontakter varma och tillsammans planera fortsättningen.

Vad tar du med dig från resan?
Vi har så mycket att lära från andra, samtidigt har vi fått otroligt mycket bekräftelse på att vi är helt rätt ute. Vi arbetar med evidensbaserade interventioner och det är vad som behövs och efterfrågas.

Läs mer om SpacerPAD