Huvudmeny

2017-11-30 08:19

Nya funktioner på forskningswebben lanserade


Under 2017 har det drivits ett utvecklingsprojekt av den del av högskolans webb som handlar om forskning. Nu är de nya funktionerna lanserade. Under en period kommer det dock att vara lite rörigt, som alltid vid ombyggnad.

Hej Suss Wilén, webbredaktör på Kommunikation som arbetat med projektet. Vad kommer vi att se för förändringar på forskningswebben?

Suss Wilén– Vi har gjort om både utseende och funktioner med målet att det ska bli lättare att hitta personer och information inom vår forskning. Därför har vi gjort det tydligare att vår forskning utgår ifrån sex prioriterade områden, och att det är områden som skiljer sig från varandra. Tidigare var mycket av materialet styrt via mallar, men nu finns möjlighet att tydligare anpassa innehållet efter målgrupp. Vi har gjort det lättare att söka efter personer som jobbar med forskning och tagit fram en sökfunktion som enbart tittar på material som rör forskning.

Hur kommer besökare märka av förändringen?

– Vi har gjort om layoutmässigt, så sidorna kommer att se annorlunda ut. Ett grönt sidhuvud signalerar att man är på forskningswebben. Vi har gått ifrån att lägga information i flikar, till att skapa längre sidor med utfällningsfunktioner och vi har nya layoutfunktioner så att vi kan visa upp och länka till material på fler sätt än vad vi kunde innan.

– Vi har också tagit fram två nya ingångar – Forskningsportalen och Organisation. Portalen är tänkt att vara en enklare väg till själva forskningen, där du både kan söka med egna ord och göra filtreringar med hjälp av fördefinierade begrepp. Under Organisation hoppas vi kunna ge en helhetsbild av vad vi bedriver forskning inom, då en del forskning inte ingår naturligt inom ett enskilt område.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma?

– Vi hoppas att det blir enklare att hitta det man söker efter. Men också att forskarna på högskolan får en större frihet i hur man presenterar sin forskning. Till en början kommer det att vara lite rörigt, som vanligt när man bygger om.

Vad ska man göra om man vill tycka till?

– Det man ska tänka på är att webben är i ständig förändring. Lanseringen av den senaste uppdateringen är alltså inte en slutstation, utan vi kommer att fortsätta uppdatera, utveckla och arbeta vidare med både funktioner och layout. Så har man tankar, funderingar och frågor är det bara att höra av sig till Kommunikation. 

Länkar

Länk till forskningswebben

E-post till kommunikation@hb.se

Text: Anna Kjellsson