Huvudmeny
Aleksandra Jarling

2017-12-18 15:00

Silver i postertävling till Aleksandra Jarling


Aleksandra Jarling, knep 2:a-platsen i postertävlingen som avgjordes på forskarkonferensen Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017 på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm i november. Aleksandra Jarling till vardags doktorand på forskarutbildningen inom ”Människan i vården” forskar om äldre med multisjuklighet som vårdas i det egna hemmet.

Grattis! Över 60 bidrag lämnades in och ditt bidrag kom 2:a. Hur känns det?
– Tack, det är ju så klart väldigt roligt. Och härligt att Högskolan i Borås fick sticka fram lite på konferensen bland många universitet representerade från 13 olika länder.

Varför tror du din poster kom så högt upp? Vad utmärkte den?
– Jag tror att mitt område berör, många av oss har nog någon äldre i vår närhet vars situation vi kan känna igen. Samtidigt är ju dessa frågor aktuella för oss alla, vi har fler eller färre antal år kvar tills vi själva kan bli i behov av hjälp. Sen satsade jag på en ganska enkel, kortfattad och begriplig poster. Kanske kan det också ha bidragit.

Hur gick tävlingen till?
– Posterbidragen evaluerades av granskare på KI och poängsattes enligt kriterier så som innehåll, läsbarhet, design, syftets relevans etc. De 8 bidragen med högst poäng blev finalister som ställdes ut på konferensen. Min doktorandkollega Jonas Karlssons bidrag var också utvalt till final. Under konferensdagarna fick alla konferensdeltagare rösta på det bästa bidraget.

Har din andraplats fått några effekter såhär efteråt?
– För min egen del är det ju en viktig bekräftelse i att jag gör något som andra finner spännande och viktigt vilket bidrar till att fortsätta belysa och fördjupa frågor som rör äldres förutsättningar för en god och värdig vård.

Vad vill du få ut av din forskning?
– Jag vill lägga fokus på den äldre som vårdas i sitt eget hem och skapa kunskaper om hur de själva erfar sin vård i relation till de förutsättningar som finns i samhället. I min forskning ingår också anhörigas perspektiv, som ofta får ta ett stort ansvar för en närstående som blir sjuk och behöver vård. Min forskning inkluderar också de som vårdar de äldre i hemmet. En komplex situation som berör många.

Länk till Aleksandras Jarlings poster, se pdf

Text: Henrik Grönberg

Foto: Privat