Huvudmeny
Bild från när Maria Wolmesjö besökte Japan och det gyllene templet. Foto: privat

2018-02-08 10:00

Maria Wolmesjö rapporterar från sin resa i Japan


Maria Wolmesjö, bidträdande professor vid sektionen för arbetsliv och välfärd, har varit i Japan under 10 dagar och gjort studiebesök inom socialt välfärdsarbete, äldreomsorg och barn- och familjeomsorg. Hon har också intervjuat chefer och handläggare på olika nivåer i skilda verksamhetsområden.

– Jag hade också möjlighet att träffa studenter inom social welfare studies i samband med ett av studiebesöken. Dessutom gjorde jag ett besök på Osaka University och vi har arbetat aktivt med hur vi kan gå vidare i vårt gemensamma forskningsprojekt, berättar Maria Wolmesjö.

Vad var syftet med resan?
– Japan har ett stort intresse för svensk välfärdspolitik inom flera områden och vi har ett pågående komparativt forskningssamarbete sedan några år tillbaka i frågor som rör socialt välfärdsarbete. Under 2017 arbetade vi med frågor som rör barn och ungdomar som far illa och vad som erbjuds eller bör göras inom detta område. Förra året var också min japanska kollega, Yoko Yoshioka från Shoei Junior College, Hyogo i Sverige och vi gjorde studiebesök och intervjuer inom området och projektet. Detta arbete har hittills resulterat i två artiklar i en rapport till det japanska ministeriet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med denna resa var att få möjlighet att göra studiebesök och intervjuer med nyckelpersoner, främst inom äldre- och funktionshinderområdet och utveckla vårt forskningssamarbete ytterligare. Närmast arbetar vi med en gemensam vetenskaplig artikel inom området.

Yoko Yoshioka och Maria Wolmesjö

Varför blev du inbjuden?
– Medel fanns från Japan inom ramen för vårt pågående forskningsprojekt och jag fick en inbjudan att besöka dem för att utveckla vårt samarbete. Jag blev inbjuden av Yoko Yoshioka.

Vad tar du med dig hem från besöket?
– Svensk äldre- och funktionshinderomsorg har gjort avtryck i Japan. Både min japanska kollega som nu har disputerat och arbetar som forskare och ytterligare en person som jag träffade, som nu jobbar i en ledande befattning inom äldre- och funktionshinderområdet i Japan har varit studenter vid Linneuniversitetet i Växjö och läst kurser på magisternivå som jag ansvarat för. Det är kul att se att vi bidragit både till personlig utveckling och verksamhetsutveckling.

– Det är andra förutsättningar för hur välfärden kan organiseras och ledas i Japan och vi kommer närmast att fortsatta arbetet med en gemensam forskningsartikel med fokus på överlappningen mellan statlig, privat och ideell verksamhet där frågor om brukardelaktighet och stöd till anhöriga är centrala.


Maria Wolmesjo vid ett besök på en japansk dagverksamhet, Olympia Hyogo, där äldre och personer med funktionshinder kan komma på besök. Här på bild ses medarbetarna tillsammans med föreståndaren Tsukasa Yamaguchi till höger i bild.

Vad är dina intryck av Japan?
– Det var en positiv upplevelse. Jag reste ensam och även om alla skyltar och menyer står på språk där jag saknar kunskaper (japanska alt. kinesiska) och få personer som jag mötte kan tala engelska är människorna vänliga så det fungerade bra. De har långa arbetsdagar men tempot kändes generellt lugnare. Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor vore spännande att studera vidare. Det är en spännande kultur och det finns mycket mer att se och lära så det är ett land jag gärna återvänder till.

Text: Maria Wolmesjö/Henrik Grönberg
Foto: privat