Huvudmeny

Arbetsenheter

Arbetslag

Jobbar med utveckling av institutionens utbildningar.

Arbetsmiljökommittén

Akademins skyddskommitté.

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppen ansvarar för granskning av kursplaner innan de fastställs.

Beredning av kursplaner- Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Internationella enheten

Internationella enheten organiserar vårt internationaliseringsarbete. Gruppen utvecklar samarbete mellan lärosäten utomlands och arbetar med student- och lärarutbyten.

 

Tillhörande dokument och minnesanteckningar ligger i QuickR. För att ta del av dessa klickar du på dokumentlänken på gruppsidan, loggar in med dina personalanvändaruppgifter och därefter länkas du direkt till respektive gruppmapp.