Huvudmeny

Forskarluncher våren 2017

Som medarbetare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är du varmt välkommen till vårens tre första forskarluncher. Inspireras och ställ nyfikna frågor när kollegorna presenterar något forskningsrelaterat på 45 minuter. Lunchwrap ingår.

Samtliga tillfällen äger rum på onsdagar kl. 12:00–12:45 i lokal E624. (Scrolla ner för att se alla luncher.)

22 februari: Ledaren med innovation på agendan i styrelserummet

Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap och föreståndare för Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV), presenterar ett forskningsprojekt med fokus på styrelsearbete i små och medelstora företag. Han presenterar också delar av CAV:s verksamhet och hoppas hitta samarbetsmöjligheter med forskare vid akademin.

Anmäl dig till forskarlunchen 22 februari här

1 mars: Presentation av avhandling

Marie Engwall närmar sig disputation med avhandlingen ”En vårdande ljusmiljö inom intensivvård – patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysnings-intervention”. Under forskarlunchen presenterar hon de viktigaste resultaten från sin forskning. Marie spikar i biblioteket samma dag kl. 13:30.

Anmäl dig till forskarlunchen 1 mars här

15 mars: Människan i vården

Representanter från akademins forskarutbildningsutskott berättar mer om vår forskarutbildning och tankarna framåt. Så se denna forskarlunch som ett gyllene tillfälle att lära mer om Människan i vården.

Anmäl dig till forskarlunchen 15 mars här

12 april: Forskarlunch med existensen i fokus!

Lina Palmer och Maria Nyström presenterar Livsvärldsgruppens arbete. I gruppen samlas forskare som arbetar med vårdvetenskaplig forskning, ämnes- och metodutveckling med utgångspunkt i existensfilosofi, oavsett vårdkontext. Alla med intresse för eller idéer om forskningsprojekt som grundas i existensfilosofi är varmt välkomna att aktivt delta i gruppen.

Anmäl dig till forskarlunchen 12 april här

10 maj: Centrum för välfärdsstudier

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås fokuserar på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett långsiktigt mål är att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till. Rolf Solli och Maria Wolmesjö, vetenskapliga ledare för CVS, berättar mer om pågående forskningsprojekt och hur centrumbildningen arbetar.

Anmäl dig till forskarlunchen 10 maj här

7 juni: PreHospen − Centrum för prehospital forskning

Sveriges invånare har rätt till säker, trygg och tillgänglig vård både på och utanför sjukhus. En av ambulanssjukvårdens största utmaningar är att vårda patienter med vitt skilda vårdbehov och att vården samtidigt bedrivs effektivt och patientsäkert. Inom PreHospen bedrivs projekt som syftar till att förändra samhället. Om detta berättar Birgitta Wireklint Sundström och Magnus Andersson Hagiwara, centrumföreståndare, mer.

Anmäl dig till forskarlunchen 7 juni här