Huvudmeny

Välkommen till forskarluncher våren 2018

Forskarlunch 28 februari (sal E624)

Åsa Larsson:
Presenterar sin avhandling: Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande.

Avhandlingen berör de existentiella och andliga dimensionerna av barnafödande och det caritativa vårdandet under graviditet och förlossning.

Läs mer om hennes avhandling här

Det bjuds på en lunchmacka i samband med föreläsningen.

Du anmäler dig via formuläret längre ned på sidan.

Forskarlunch 14 mars (E604)

Malin Jakobsson:
Ökningen av sömnsvårigheter hos unga är oroande och bristande sömn ses numera som ett folkhälsoproblem där konsekvenserna för individens hälsa och livssituation är påtaglig. Sömn är en hälsoaspekt som står i relation till förmågan att tillgodogöra sig skolans undervisning och faller därför inom ramen för skolhälsovårdens ansvar. Forskningsprojektet förväntas ge kunskap om ungdomars sömn för att främja och stödja hälsa.  
 
Aleksandra Jarling:
Idag och framöver förväntas allt mer vård att äga rum i den äldre människans hem. Samtidigt ökar också behovet av komplex vård och omsorg. Mitt forskningsprojekt fokuserar på vård av äldre som är multisjuka och som vårdas i det egna hemmet. I detta perspektiv ingår också de anhörigas upplevelser samt de professionella vårdarnas.
 
Maria Claesson:
Sjuksköterskans patientnära ledarskap i kommunens hemsjukvård.
Studier av litteratur, med äldre människor, anhöriga och sjuksköterskor.

Forskarlunch 25 april (E624)

Magnus Andersson Hagiwara:
Pratar om patientsäkerhet i stort, hur vårt tänkande fungerar och vad det har för konsekvenser på patientsäkerheten och hur systemet kan förebygga misstag. Exempel kommer att ges från forskning i det prehospitala fältet men är överförbart till andra vårdkontexter.

Anmäl dig via formuläret här.