Huvudmeny

Om akademin

Vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning från grundnivå till forskarutbildningsnivå. Utbildning och forskning sker i samspel med det omgivande samhället och genomsyras av ett professionsnära synsätt.

Akademichef Lotta Dalheim Englund

Akademin har närmare 2000 studenter och drygt 100 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt fristående kurser. Från och med våren 2017 erbjuder vi även forskarutbildning inom området Människan i vården.
 
Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där vi har en ledande roll i Norden. Det i kombination med en lång forskningstradition med fokus på existentiella vårdfrågor och lärande ger en unik profil. Akademin bedriver även framstående forskning inom ledning, styrning och organisering.
 
Utbildningar som hör hemma hos oss är bland annat sjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen och sju specialistsjuksköterskeutbildningar. Här finns dessutom Administratörprogrammet och utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället.
 
Vid akademin ryms tre centrumbildningar, arenor för samverkan som pekats ut som strategiskt viktiga för Högskolan i Borås; Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV), Centrum för välfärdsstudier (CVS) och PreHospen – Centrum för prehospital forskning. Här finns även FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.