Huvudmeny

Akademiråd

Det ska finnas ett akademiråd med externrepresentation vid varje akademi. Det inrättas av akademichefen och har en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan.

Akademiråd för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

Ordförande – Bengt-Göran Olausson (senior rådgivare och fd sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU)

Akademichef – Lotta Dalheim Englund
Akademicontroller – Ann-Sofie Rihs
Professor – Lars Sandman
Forskare – Leif Sandsjö

Extern representation

Ledamot – Joakim Hedin (Bockasjö AB, VD)
Ledamot – Peter Lönnroth (Områdeschef, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen)
Ledamot – Ann-Marie Schaffrath (Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus)
Ledamot – Ann-Marie Wennberg (Områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Ledamot – Mats Olsson (Direktör Hälsa och Sjukvård, Kairos Future)
Ledamot – Sineva Ribeiro (Ordförande Vårdförbundet)

3 studentledamöter

Andra personer adjungeras in vid behov

Sekreterare -