Huvudmeny

Äldreforskning

Inom forskargruppen Äldreforskning fokuserar vi på den äldre människan, i och utanför vården, och på den som ger vård till den äldre. De äldres närstående inkluderas, liksom vårdstudenter och deras lärande samt den ledning och organisation som sker i vården.

Forskargruppen har flera projekt på gång i samarbete med kommuner, FoU Sjuhärad Välfärd samt lärosäten i Sverige och internationellt. Några exempel på projekt är om de äldres gener och livsstil samt kraftgivande samtal till de äldre och anhöriga. Vi forskar också om patientnära ledarskap, hemmastaddhet hos de äldre, vårdkedjan, multisjuklighet, urininkontinens, kronisk hjärtsvikt, demensvård, chefers beslutsfattande, sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete, elektrodressen Mollii, telefonrådgivning, anhöriga till demenssjuka och framgångsrik implementering av kvalitetsregister.

Vill du presentera forskning eller framtida forskningsidéer? Skicka ett mejl till Karin Josefsson som är forskargruppsledare.

Kontaktperson: Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap